Resource Details
RESSOURCE

Notat fra EVA: Store kommunale forskelle i opkvalificering af flygtninge

Flygtninges beskæftigelse på arbejdsmarkedet har de seneste år været et centralt politisk tema i Danmark.

To- og trepartsaftalerne fra 2016 satte fokus på at fremme flygtninges integration på arbejdsmarkedet ved at skabe et bedre match mellem medbragte kompetencer, det danske uddannelsessystem og arbejdsmar-kedets behov.

Derfor blev der igangsat en række initiativer, herunder en øget brug af AMU-branchepakker ifm. målrettet opkvalificering samt integrationsgrunduddannelsen (IGU), hvor arbejdsmarkedsuddannel-ser (AMU) kan indgå som en del af opkvalificeringen af erhvervsrettede kvalifikationer.

I dette notat ser EVA, Danmarks Evalueringsinstitut nærmere på AMU, da det er et centralt redskab til at sikre en relevant opkvalificering til arbejdsmarkedet. EVA analyserer både, i hvilket omfang AMU bruges som led i opkvalificering af nyankomne flygtninge, samt hvilken sammenhæng der er mellem AMU-deltagelse og beskæftigelse. 

Resource Details
Ressource forfatter(e)
Yakup Bas
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Danmark
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Dansk
Login (0)
Mærker

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!