Resource Details
RESSOURCE

Inspirationshæfte om europæisk uddannelsessamarbejde inden for formel og ikke-formel voksenuddannelse

I dette inspirationshæfte kan du læse om erfaringer med europæisk uddannelsessamarbejde opnået gennem projekter, som har modtaget støtte gennem Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning og finde inspiration til din egen ansøgning.

E_voksen_publikation

Erasmus+ åbner dørene til Europa

Gennem Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning kan danske organisationer som arbejder med uddannelse og læringsaktiviteter for voksne søge om tilskud til efteruddannelse og undervisningsophold eller om tilskud til at indgå i et strategisk partnerskabsprojekt med europæiske partnere på tværs af sektorer.

Få inspiration til, hvordan I selv kan komme i gang med europæisk uddannelsessamarbejde

I denne publikation kan du læse om, hvordan VUC Storstrøm i mere end 20 år har arbejdet med internationalt udsyn og deres projektchefs råd til, hvordan andre kommer i gang med det europæiske uddannelsessamarbejde. 

Vi vil hente både interkulturel forståelse og nye pædagogiske, didaktiske og vejledningsmæssige kompetencer hjem, som kan komme vores kursister til gavn.Mette Gabrielsen, studie- og uddannelsesvjleder på HF & VUC FYN

Ligesom du kan læse om, hvordan medarbejdere fra Studieskolen, Permakultur Danmark,  Landsforeningen for Økosamfund og HF & VUC FYN har været på kompetenceudvikling rundt om i Europa gennem kurser og efteruddannelsesophold og hentet nye ny viden og inspiration hjem til gavn og glæde for både undervisere og kursister.

Resource Details
ISBN
978-87-93468-86-3
Ressource forfatter(e)
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Type ressource
Muligheder og ressourcer
Land
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!