Resource Details
RESSOURCE

Fremme af sundhed og læsefærdigheder til fordel for kvinders empowerment

Formålet med denne udgivelse er at bidrage til udviklingen af tværsektionelle tilgange til voksnes tilegnelse af læsefærdigheder, undervisning og uddannelse, tværgående politik om undervisning, familie, integration, medborgerskab, sundhed, social velfærd og offentlige finanser. Brugen af sådanne tilgange vil være nødvendig for at realisere den vision, der er fremsat i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og især 2030-handlingsplanen for uddannelse. Politikerne skal forsøge af undgå den indadskuende ‘silo’-mentalitet og i stedet samle sundhed, læsefærdigheder og ligestilling mellem kønnene i institutionelle samarbejder og integrerede programmer. Denne rapport bruger en række konkrete eksempler til at vise, hvordan læseprogrammer for unge og voksne med et særligt fokus på unge og voksne kvinder kan bidrage til opnåelsen af de bæredygtige udviklingsmål.

Resource Details
ISBN
978-92-820-1212-3
Ressource forfatter(e)
UNESCO UIL
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (1)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!