Resource Details
RESSOURCE

Forslag til Rådets henstilling om oprettelsen af en færdighedsgaranti

I henstillingen opfordres medlemsstaterne til senest et år efter vedtagelsen at udarbejde en handlingsplan for gennemførelsen. Dette bør omfatte bestemmelser om koordinering, prioriterede målgrupper på nationalt plan og de disponible finansielle midler. I dette forslag anbefales det, at medlemsstaterne indfører en færdighedsgaranti, som sikrer voksne, der har forladt grunduddannelsen uden at afslutte en sekundæruddannelse på andet trin eller tilsvarende (EQF-niveau 4), og som ikke er omfattet af ungdomsgarantien, adgang til opkvalificeringsforløb, som giver dem mulighed for at tilegne sig:

  • et minimumsniveau af læse-, skrive- og regnefærdigheder og digitale færdigheder og/eller
  • arbejde henimod kvalifikationer på EQF-niveau 4 eller tilsvarende og erhverve en bredere vifte af færdigheder, der bygger på Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring.

Dokumentet er tilgængeligt på 23 sprog.

Resource Details
Visning på portal
Ressource forfatter(e)
European Commission
Type ressource
Nationale dokumenter og politikdokumenter
Land
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (1)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!