Resource Details
RESSOURCE

Dannelse i ungdomsskolen

”Der findes dannende elementer i nær sagt alle aktiviteter i ungdomsskolerne.” Sådan skriver Ungdomsskoleforeningens formand i forordet til en webpjece, der præsenterer politikeres, eksperters, ungdomsskolelærers og unges perspektiver på dannelse i 2017.

For undervisningsminister Merete Riisager handler dannelse om, at den enkelte ”tilegner sig viden og forståelse om det, der ligger bag os i tid”, og at man er i stand til at bruge det til at tage pejling at sin fremtid. Den demokratiske dannelse er især vigtig, fordi den er truet af radikalisering og islamister.Klaus Majgaard, som er fostander på Askov Højskole, lægger stor vægt på samværet: ”Det drejer sig om, hvordan vi møder hinanden om morgenen, hvordan vi deler et måltid, hvordan vi passer på hinanden på gangen, hvor vi leger og bedriver idræt.”To ungdomsskolefolk, Karina Andersen og Erik Rasmussen fra Odense, peger på en tæt sammenhæng mellem dannelse og demokratisk handling, som de praktiserer i forbindelse med en årlig demokratidag: ”Demokratidagen bygger på unges motivation, interesse og involvering. Inddragelse af unge i planlægningen af indholdet på Demokratidagen er afgørende.”

Sådan lyder tre af de mange forskellige perspektiver i pjecen.

Indholdsfortegnelse

  • Forord / Af Lars Buchholt Kristensen
  • Dannelse er ungdommens anker / Af Merete Riisager (LA)
  • Den forbandede refleksion / Af Klaus Majgaard
  • Dannelse er fundamentet i ungdomsskolen / Af Ungdomsskoleforeningen
  • Ungdomsskolens DNA – i et dannelsesperspektiv / Af Rasmus A. Blichfeldt og Brian Larsen
  • Ungdomsskolen som en alment dannende arbejdsplads / Af Mikkel Brander
  • Dannelsesrejsen: Det startede med et åbent sind / Af Alex Kristensen
  • Demokratidagen i UngOdense: Fællesskab, dannelse og demokrati som redskaber til at navigere i en kompleks verden / Af Karina Andersen og Erik Rasmussen
  • De unges perspektiv på dannelse

Kilde: DFS, www.dfs.dk

 

Resource Details
ISBN
89-89371-65-8
Ressource forfatter(e)
Ungdomsskoleforeningen
Type ressource
Andre
Land
Publikationsdato
Login (0)
Mærker

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!