Resource Details
RESSOURCE

30 år med europæisk uddannelsessamarbejde

Publikationen præsenterer gode eksempler på europæisk uddannelsesarbejde i de danske institutioner og organisationer, heriblandt to artikler inden for voksenuddannelsesområdet, og giver samtidig et tilbageblik på 30 år med EU's uddannelsesprogram Erasmus+.

Hvordan bidrager EU´s uddannelsesprogram Erasmus+ til det europæiske uddannelsessamarbejde i de danske uddannelsesinstitutioner og organisationer? Og hvad er gevinsterne?Denne publikation giver gode bud på samarbejde på tværs af grænser og fejrer samtidig 30-året for Erasmus+, som siden 1987 har sendt flere end 130.000 danske elever, studerende, undervisere og frivillige på udlandsophold for at dygtiggøre sig og hente ny viden med hjem.Derudover har programmet muliggjort flere hundrede partnerskaber på tværs af lande, sektorer og institutioner om blandt andet at øge kvaliteten af uddannelser og skabe en tættere sammenhæng mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen.Publikationen henvender sig til den samlede uddannelsessektor samt ungdomsområdet.Publikationen kan rekvireres gratis på cmv@ufm.dk

Resource Details
Visning på portal
ISBN
978-87-93468-75-7
Ressource forfatter(e)
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Type ressource
Casestudie
Land
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Login (1)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!