Resource Details
RESSOURCE

2015 Fælles rapport fra Rådet og Kommissionen om implementering af den strategiske ramme for uddannelsessamarbejde (ET2020) — Nye prioriteter for europæisk uddannelsessamarbejde

 

Den nye europæiske dagsorden for voksenuddannelse, som Rådet vedtog i 2011, skitserede en række prioriteter for perioden 2012-2014 men satte dem i et mere langsigtet perspektiv på linje med de fire ET 2020 strategiske målsætninger.

Specifikke prioriteter, som medlemsstaterne med støtte fra Europa-Kommissionen, bør fokusere på frem til 2020 for at opnå den langsigtede vision, er som følger:

 

Forvaltning: Sikring af ​​sammenhængen mellem voksenuddannelse og andre policy-områder , forbedret koordination, effektivitet og relevans i forhold til samfundsbehov, økonomien og miljøet ;stigende, hvor det er relevant med både private og offentlige investeringer .

Udbud og optag: En væsentlig forøgelse af udbuddet af voksenuddannelse af høj kvalitet, især inden for læse- , regne- og digitale færdigheder , en forøgelse af optaget øge gennem effektive udbredelse, vejledning og motivationsstrategier, som er rettet mod de grupper, der har størst behov.

Fleksibilitet og adgang: Øget adgang ved at øge tilgængeligheden af ​​læring på arbejdspladsen og en effektiv anvendelse af IKT, ved at indføre procedurer til at identificere og vurdere færdigheder hos lavtuddannede voksne og tilvejebringe tilstrækkelige second chance muligheder som kan føre til en anerkendt EQF kvalifikation for de uden EQF niveau 4 kvalifikationer

Kvalitet: Forbedret kvalitetssikring, herunder overvågning og vurdering af effekt, forbedring af den grundlæggende uddannelse og efteruddannelse af voksenundervisere, og indsamling af de nødvendige data om behov for effektivt at målrette og sammensætte forudsætninger.

Resource Details
Ressource forfatter(e)
Official Journal of the European Union
Type ressource
Nationale dokumenter og politikdokumenter
Land
Europa
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Engelsk
Login (1)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!