Gå til hovedindhold
Blog
Blog

Az érintettek bevonásának tanulmányozása - fogyatékos emberek a szervezet irányításában

Az idén 25 éves KézenFogva Alapítvány országos szinten segíti a fogyatékos embereket, családjaikat, fogyatékossággal foglalkozó szakembereket és szervezeteket. Három szakterületen működnek programjaink:

 • társadalmi elfogadás és közvélemény-formálás: esélyegyenlőségi kamion, rendezvények.
 • fogyatékos emberek foglalkoztatása: munkaerőpiaci szolgáltatások,
 • megfelelő szolgáltatás szakterület: Fecske Szolgáltatás, jogsegély szolgálat, infobázis, családterápia, Otthont mindenkinek! modellprogram fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők és tanácsadók támogatása, akkreditált felnőttképzések.

A KézenFogva Alapítvány 2002 óta tagja a Fogyatékos Embereknek szolgáltató Szervezetek Európai Szövetségének (EASPD), intenzíven együttműködünk a vezetőséggel és a tagszervezetekkel.

Évente 3-4 nemzetközi projektben vesz részt az alapítvány, melyek közül az idei évben az egyik a Finn Mobilitás projekt volt, Erasmus+ pályázat keretében. A projekt célkitűzése az volt, hogy elősegítse a KézenFogva Alapítvány 2017-2020-as stratégiai tervében szereplő azon cél megvalósítását, melynek megfelelően a következő időszakban az érintetteket – szolgáltatásaink fő kedvezményezettjeit, a fogyatékos embereket – az operatív-vezetési területeken végzett tevékenységeinkbe egyre intenzívebben bevonjuk.

Ez alatt azt értjük, hogy a szervezet irányításába, szakmai tevékenységeinek kijelölésébe, munkájának, eredményeinek és hatásainak értékelésébe aktívan bekapcsolódnak a célcsoportunkba tartozó fogyatékos emberek. A magyarországi szervezetek esetében ez még nem elterjedt gyakorlat, ugyanakkor a „semmit rólunk nélkülünk” elv szem előtt tartásával fontosnak tartjuk, hogy olyan irányba vezessük tevékenységeinket, amelyek nem a szervezet, hanem a szolgáltatásaink kedvezményezettjeinek szükségleteit tükrözik. A mobilitási tevékenységünk célja az volt, hogy megvizsgáljunk jól működő gyakorlatokat és azáltal feltárjuk azokat a kompetenciákat és tevékenységeket, amelyeket szervezeti és egyéni szinten fejlesztenünk szükséges. Ennek érdekében a KézenFogva Alapítvány munkatársai három különböző szervezeti egységből három különböző szinten és szempontból vizsgálták a finn partnerünk, a KVPS által kialakított eljárásokat e témában. E szervezet széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik az érintettek bevonásával kapcsolatosan, felkészültségük kiterjed a személyközpontú tervezés eszközrendszerére, valamint nagyon hasonló a tevékenységük a KézenFogva Alapítványéhoz. Az egyik tanulmányútba bevontunk egy tapasztalati szakértőt, akivel egy éve dolgozunk együtt különböző projektekben.

Fő kérdéseinket a tanulmányúton résztvevő munkatársaink munkaköri tevékenységeihez és kompetenciáihoz illesztettünk:

 • operatív-vezetési szint:
  • mi az érintettek bevonásának leghatékonyabb módja, mely területekre kapcsolhatók be, hogyan tartható fenn a motivációjuk, ehhez milyen eszközrendszer áll rendelkezésre;
  • milyen konkrét és gyakorlati előkészületek, módszertani, adminisztratív felkészítés szükséges,
  • hogyan tartható fenn a bevonás gyakorlata hosszútávon, milyen vezetői intézkedések, milyen attitűd szükségesek, ill. milyen kompetenciák használatát, kialakítását igényli ez a munkatársak részéről,
  • kell-e új típusú munkafolyamatokat kialakítani;
  • milyen eredményekre, hatásokra lehet számítani a munkatársak és a szervezet, ill. a bevont érintettek, tágabb értelemben a célcsoport és a társadalom tekintetében,
  • milyen értékelési rendszer alkalmazható, mennyi idő elteltével mérhető, értékelhető a bevonás hatásossága.
 • közvéleményformálás – kommunikáció: milyen kommunikációs eszközök használata lehetséges és melyek a leginkább hatékonyak.
 • foglalkoztatás és módszertani munkacsoport:
  • milyen felkészítés és támogatás szükséges a tevékenységekbe bevonáshoz az érintettek számára,
  • kell-e speciális szakembereket bevonni és milyen szakértelem szükséges ehhez,
  • az érintettek, tapasztalati szakértők részéről ez milyen elköteleződéssel, elfoglaltsággal, támogatási szükséglettel jár, mekkora a fluktuáció.

Fontosnak tartottuk, hogy a munkatársaink is megismerhessék a projekt eredményeit, ennek első lépcsője az volt, hogy minden résztvevő beszámolót készített előre összeállított szempontsor szerint. A szakmai tapasztalatokat és a tanulási eredményeket a következő linkeken található beszámolókban tesszük elérhetővé minden érdeklődő, érintett, szakember és szervezet számára.

Magyarul: http://kezenfogva.hu/node/1842

Angolul: http://kezenfogva.hu/node/1841

A program befejezése, az eredmények összegzése után munkatársainkkal azonosítottuk a finn szervezetekben alkalmazott adaptálható elemeket, közös álláspontot alakítottunk ki, melyben konkrét, rövid és hosszútávú célokat, mérföldköveket határoztunk meg. Az alapítvány kuratóriumának támogatásával kiegészítettük szervezetünk Stratégiai Tervét, a jövőben ennek megfelelően dolgozunk tovább az érintett fogyatékos emberek szervezetünk tevékenységébe bevonásának megvalósításáért.

Login (1)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere