Gå til hovedindhold
News
Nyheder

Projekt LinkINjob: job-hunting with the help of librarians se predstavi

Področje dela in zaposlovanja sta v času zaostrenih gospodarskih razmer pomembni temi v izobraževanju odraslih, tudi v knjižnicah, tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah.

Projekt LinkINjob: job-hunting with the help of librarians smo v okviru programa Erasmus +, KA 2 – Strateška partnerstva v izobraževanju odraslih oblikovali v sodelovanju s splošnimi knjižnicami iz Bolgarije, Irske, Romunije, Avstrije, Litve in Finske. Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) prvič nastopa v vlogi koordinatorja projekta. Jedro partnerstva sestavljamo knjižnice, ki smo sodelovale v projektu Lady cafe, kjer smo v okviru mobilnosti zaposlenih pripravili učne aktivnosti za ciljno skupino žensk 45+.  

Namen projekta je z novim znanjem knjižničarjev in uporabo inovativnih izobraževalnih metod izboljšati znanje in zaposlitvene možnosti brezposelnih v sodelujočih državah, v splošnih knjižnicah razviti nove dejavnosti za delo z brezposelnimi ter vzpostaviti nova sodelovanja med področjem izobraževanja in trga dela v vseh sodelujočih državah.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

V projektu smo si postavili dva cilja:

  • Izobraževanje knjižničarjev za delo z brezposelnimi.
  • Oblikovanje različnih učnih in motivacijskih aktivnosti za brezposelne v splošnih knjižnicah.

Ciljna skupina brezposelnih ni homogena, razdelili smo jo v sedem podskupin: dolgotrajno brezposelni, starejši brezposelni, manj izobraženi, ženske, migranti, ljudje s posebnimi potrebami in prvi iskalci zaposlitve. Vsak partner si je izbral 2–3 skupine brezposelnih, za katere bo izvajal učne aktivnosti. Na ta način smo partnerji zagotovili široko pokritost ciljne skupine in povečali zanimivost projekta tudi v evropskem okviru.

Glavni rezultat projekta je E-priročnik dobrih praks za pripravo in izvedbo učnih aktivnosti za brezposelne. E-priročnik je razdeljen na pet delov:

  • Raziskava o trgu dela, zakonodaji in politikah na področju zaposlovanja ter o dobrih praksah pri delu z brezposelnimi v partnerskih državah.
  • Model izobraževanja zaposlenih v knjižnicah za delo z brezposelnimi. V aprilu 2015 je bil  v Linzu (Avstrija) izveden pet dnevni program izobraževanja knjižničarjev. Nekaj poudarkov iz programa: nove kompetence (retorika in javno nastopanje, IKT, podjetništvo); nove metode dela; koraki do oblikovanja uspešne nove storitve; vzpostavitev učinkovitega sodelovanja v lokalni skupnosti.
  • Primeri dobre prakse učnih aktivnosti za brezposelne. Vsak partner bo izvedel najmanj štiri izobraževanja (vsaj eno, ki temelji na uporabi IKT) za 40 udeležencev.
  • Vpliv na lokalno skupnost: povzetek poročil valorizacijskih srečanj.
  • Priporočena literatura.

V okviru projekta sta potekali dve partnerski srečanji (novembra 2014 v Brasovu v Romuniji in aprila 2015 v Linzu v Avstriji).

Kako pomembna je izbira in poznavanje ciljne skupine za izvajanje projekta, smo predstavili na 2. forumu Izzivi Evrope 2020.

 

Simona Resman, pomočnica direktorice za strokovno delo v MKL

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Har du lyst til at skrive en artikel?

Tøv ikke!

Klik på linket nedenfor og begynd at skrive artiklen!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere