chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Internetplatform for voksenuddannelsesområdet i Europa

 
 

Nyhedsoversigt

Realkompetansevurdering i Norge

29/06/2018
Sprog: NB

Realkompetansevurdering i Norge

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Definisjonen på realkompetanse bygger på erkjennelsen av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike arenaer, og innebærer at det er mulig å oppnå kompetanse som er likeverdig og på nivå med kompetanse oppnådd innenfor det formelle utdanningssystemet(Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk)

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er å vurdere den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte kriterier. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studie, ny jobb eller høyere lønn.

Realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen og videregående opplæring

Utdanningsdirekotratet har ansvar for realkompetansevurdering i grunnopplæringa. De fastsetter forskrifter til opplæringsloven, og har ansvar for tolking og oppfølging av regelverket. I 2009 ble realkompetansevurdering introdusert i grunnskolen i opplæringslovene.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen og for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring.

Realkompetansevurdering i høyskoler og universiteter

En realkompetansevurdering kan resultere i opptak til en høyskole eller et universitet. Søkeren må være over 25 år og ikke ha formelt opptaksgrunnlag fra før. Realkompetansevurdering kan også gi grunnlag for fritak for deler av et studium.

  • Realkompetanse ved opptak: Søkere som ikke har generell studiekompetanse(fullført videregående skole), kan søke opptak basert på realkompetanse. Søker bør være minst 25 år og ha dokumentert relevant realkompetanse, for eksempel attester fra arbeid i relevant bransje eller annen dokumentert kompetanse som er relevant for studiet vedkommende søker opptak til. Søknaden kan leveres sentralt via Samordna opptak, eller lokalt til et studiested. Realkompetansevurderingen utføres av studiestedet som er satt som førstevalg i søknaden. Søkerens realkompetanse blir vurdert opp mot studiestedets opptakskrav til det gjeldende studiet.
  • Realkompetansevurdering ved fritak: Dokumentert realkompetanse kan gi grunnlag for fritak for hele eller deler av et studium. Høgskolen eller universitetet vurderer fritaket opp mot et konkret studium eller emne. Den enkelte institusjon har egne rutiner for denne vurderingen.

Realkompetansevurdering i fagskoler

En realkompetansevurdering kan resultere i opptak til en fagskole. Søkeren må være gammel nok til å kunne ha fullført videregående opplæring. Dette betyr vanligvis 19 år eller eldre. Den enkelte fagskolen står fritt til å gjøre realkompetansevurderingen selv, eller henvise til realkompetansevurdering i videregående opplæring.

Kompetanse Norge har laget en veiledning for realkompetansevurdering i fagskoler. Veiledningen er utviklet i samarbeid med både offentlige og private fagskoler.

 

Realkompetansevurdering i arbeidslivet

I hovedavtalen mellom LO og NHO oppfordrer de bedriftene til å ha et system for å dokumentere realkompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet er også et viktig grunnlag for realkompetansevurdering inn mot utdanning.

Realkompetansevurdering er trukket inn i noen lokale lønnsforhandlinger, spesielt i kommunal sektor. I forbindelse med lønnsoppgjøret for kommunal sektor i 2008 ble det enighet om at kommunar og fylkeskommunar skulle etablere ordninger for dokumentasjon av realkompetanse som kunne brukes i lokale lønnsforhandlingar.

Det finnes også ulike initiativ og prosjekter for realkompetansevurdering fra og i arbeidslivet. I 2018 har Virke gitt ut sin rapport om prosjektet Balansekunst - hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet (for en kortversjon, se Balansekunst - hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet(kort)).

Prosessen for realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering er en prosess i flere trinn:

Bilde som viser vurderingsprosessen for realkompetanse: Informansjon og veiledning, kartlegging av kompetanse, vurdering og dokumentasjon som kan lede til utdanning, ny jobb eller høyere lønn

Informasjon og veiledning

Utdanningssektoren har ansvar for å informere om sine tilbud og gi veiledning knyttet til disse. I tillegg har arbeidsliv og frivillig sektor ansvar for å gi informasjon og veiledning i sine sektorer, spesielt når det gjelder å dokumentere den enkeltes kompetanse. Mange fylker har karrieresentre som også kan bidra med generell informasjon og karriereveiledning.

Kartlegging av kompetanse

Kartleggingen handler om å samle dokumentasjon eller på annen måte å beskrive den enkeltes kompetanse. Dokumentasjon kan være attester og kursbevis eller andre dokumenter fra ulike former for læringsaktiviteter. Dokumentasjon kan også beskrive kompetanse opparbeidet på en arbeidsplass, i form av en egenerklæring eller signert av leder. En cv kan gi nyttig oversikt over opparbeidet realkompetanse.

Her finner du eksempel på verktøy for å dokumentere egen kompetanse.

Vurdering

Den kartlagte kompetansen må vurderes mot gitte kriterier. I det offentlige utdanningssystemet er læringsmålene i den aktuelle utdanningen vurderingskriterium. En fagperson vurderer realkompetansen ved bruk av metoder som for eksempel samtale, vurdering av dokumentasjon eller vurdering av praktisk arbeid. I arbeidslivet blir kompetansen målt mot interne kriterier på arbeidsplassen, for eksempel om arbeidstakeren har tilstrekkelig kompetanse til å utføre gitte oppgaver, eller om en potensiell nyansatt passer til jobben.

Dokumentasjon av vurderingen

I utdanningssystemet kan et kompetansebevis fra videregående opplæring være dokumentasjon av en gjennomført realkompetansevurdering. Når vurderingen skjer i forbindelse med opptak til høyere studier, vil en skriftlig godkjenning av opptak være en tilsvarende dokumentasjon. I arbeidslivet kan dokumentasjonen beskrive arbeidstakerens kompetanse fra arbeidsplassen, eller være et skriftlig tilbud om en ny jobb.

Kompetanse Norge har laget en film om ulike måter å kartlegge kompetanse på. Se hvordan mangel på kartleggingsverktøy kan frambringe alternative løsninger:

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn