European Commission logo
Opret en bruger
Resource Details
RESSOURCE

BUDOWANIE MOSTÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ZATRUDNIENIA. PRZEWODNIK DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI I PRACODAWCÓW

Projekt badawczy EMPLOY: wzmacnianie tranzycji prowadzących do znaczącego i stabilnego zatrudnienia nietradycyjnych absolwentów szkół wyższych

W 2017 roku został zakończony jeden z ciekawszych, moim zdaniem, projektów dotyczących studentów nietradycyjnych: Podnoszenie potencjału zatrudnialności studentów nietradycyjnych w szkolnictwie wyższym (EMPLOY) – 2014-1-UKO1-KA203-001842.

Jak twierdzą pomysłodawcy projektu, ich celem było:

  • Zrozumienie pojęcia zatrudnialności z perspektywy studenta i absolwenta.
  • Rozpoznanie strategii wykorzystywanych obecnie przez studentów i absolwentów w celu wejścia na rynek pracy.
  • Poznanie, w jaki sposób wiek, płeć, pochodzenie społeczne, pochodzenie etniczne i niepełnosprawność wpływają na szanse studentów na uzyskanie zatrudnienia.
  • Poznanie różnych sposobów podejścia, zapatrywań oraz potrzeb pracodawców i innych interesariuszy.
  • Przyjrzenie się temu, w jaki sposób pracodawcy postrzegają kwestię zatrudnialności absolwenta nietradycyjnego w ramach sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego.
  • Pogłębienie wiedzy i poznanie problemów dotyczących tego, co promuje, a co ogranicza zatrudnialność (EMPLOY, Przewodnik dla pracowników uczelni i pracodawców, 2017).
  • Rozwinięcie dobrej praktyki i polityki w krajach europejskich, dotyczących podniesienia potencjału zatrudnialności studentów nietradycyjnych.

Przywołany przez mnie  przewodnik BUDOWANIE MOSTÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ZATRUDNIENIA, którego głównymi adresatami mają być przedsiębiorcy i pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego, jest zbiorem „dobrych praktyk”, studiów przypadku, wypowiedzi studentów oraz wskazówek i rekomendacji, jak wspierać przechodzenie studentów nietradycyjnych ze środowiska studenckiego do środowiska pracy

Resource Details
Ressourceforfatter
Badacze projektu EMPLOY
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Polski
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!