Gå til hovedindhold
Blog
Blog

Обучение по време на работа: една инициатива за анализ на работата

12/06/2017

от Патрик Майен

Четвъртият международен симпозиум, посветен на професионалните методи на преподаване, се проведе в Лил в началото на м. юни 2017 г. Беше предложен подход, особено добре адаптиран към концепцията за обучение по време на работа. Оригиналното определение „Анализът на обучението по време на работа” (Pastré, 2011) може да бъде приложен по следния начин, за да се анализират и определят необходимите умения и след това да се определят и организират учебни ситуации:

В процеса на анализиране на работата за учене, идентифицирането на умения не трябва да започва с определяне на необходимите умения, както често се случва, а първо да се разгледа самата работа.

  1. Преди всичко е необходимо да разберем какви ситуации и задачи трябва да бъдат управлявани и колко трудни са те: ако има рискове, вкл. рискове за здравето при производството на стоки или услуги; възможни източници на грешки; различни подходи; предпазни мерки; главните обекти, изискващи внимание и контрол.
  2. След това трябва да разгледаме дейността на компетентните професионалисти.

Би трябвало да разгледаме мнението на експертите за да идентифицираме начините на поведение. С други думи, да видим не само какво правят и как го правят, но и как определят състоянието на дадена ситуация, как правят диагностика, как вземат решение за действие. Или как решават в каква последователност от действия трябва да изпълнят задачите си, как контролират и регулират протичащите дейности, и накрая как се чувстват по отношение на резултатите, които са постигнали.

Професионалният подход на обучителя е да изследва действието, наричано „операции по изпълнение на действието” (неговата конкретна реализация) и операциите по регулиране и контрол; с други думи по по-когнитивен начин да се получи и интерпретира информацията и резултатната причина, която изгражда същността на уменията.

По-малко компетентните професионалисти, или тези които все още не са достатъчно компетентни, трябва да са в състояние да определят аспектите, които трябва да бъдат изучени и развити. Затова анализът е фокусиран върху грешките, поемането на рискове, които могат да бъдат избегнати, различните подходи, аспектите на работата, които не са усвоени или разбрани, невидимите зони и др.

В професионалната дидактика, едно действие е неизбежна реализация на действието, произтичащо от информация, диагностика и причинност. Компетентният професионалист прилага причина към всяко действие. Действието никога не е прилагане на процедури, а изисква приспособяване при променяща се ситуация. Компетентен професионалист е този, който съобразява действията си, като ангажира мисленето си за действието и по време на действието.

Става въпрос за анализиране на потенциала за обучение, или за потенциала за учене на работни ситуации по време на работа, или за структурата на ученето по време на работа.

Определянето на потенциала за обучение включва три стъпки.

  1. Преди всичко определяне на задачите и ситуациите, които са цел на обучението. Идеята – да запомним, че ако можем да учим от и по време на работа, то ние можем и да направим това, което сме се научили да правим. В допълнение, обучението чрез работна ситуация ще позволи на самообучаващите се да могат да направят това, което все още не са правили, или да го направят по различен начин, или да използват помощ и ресурси, каквито не са имали досега.
  2. Определяне на промените в задачите или ситуациите, които могат да бъдат направени с цел превръщането им във възможности за обучение. Целта е адаптиране на работните задачи или ситуации към крайния резултат от обучителните ситуации. Напр. наблюденията и опитите с по-опитни хора; забавяне скоростта на работа; прекъсвания за анализ или за повторение на действието; възможност да се правят грешки, когато се организират условия за намаляване на риска; изясняване на нещо, което не е видно или разбираемо за начинаещия; обучение без рискове и осигуряване на ресурси и помощ при работата.
  3. Накрая, определяне на тези, които ще могат да изпълняват обучаваща роля на работното място, при изпълнение на обучаващи функции и особено при насърчаване на обучаваните за обмисляне на ситуацията и своето действие.

Патрик Майен е професор по Науки за образование в Университета в Бургундия (Agro Sup Dijon - Bourgogne). Отдаден е на изследване на професионалното обучение, неговите фундаментални изследователски въпроси засягат условията и процесите на учене на работното място и чрез работни ситуации. Той е тематичен експерт за EPALE Франция.

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/workplace-learning-initiative-analysis-work

 

 

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere