Resource Details
RESSOURCE

Nová správa EK: Vzdelávanie a odborná príprava dospelých v Európe: Budovanie inkluzívných ciest k zručnostiam a kvalifikáciam

Dňa 8. septembra 2021 zverejnila Eurydice, sieť Európskej komisie, správu: „Vzdelávanie a odborná príprava dospelých v Európe: Budovanie inkluzívnych ciest k zručnostiam a kvalifikáciám“.

Neustály rozvoj zručností a kompetencií je kľúčový pre každého. Nie všetci dospelí sa však zúčastňujú celoživotného vzdelávania. Najmä tí najmenej kvalifikovaní dospelí majú menšiu pravdepodobnosť, že sa zúčastnia vzdelávania a odbornej prípravy, ako tí s vyšším vzdelaním. Je to znepokojujúce, najmä v dobe, ktorá je poznačená rýchlymi zmenami, ekonomickými a sociálnymi tlakmi, zvýšenou digitalizáciou a vplyvom pandémie. 

Čo robia európske vzdelávacie systémy, aby uľahčili účasť dospelých s nízkou úrovňou základných zručností alebo kvalifikácií na vzdelávaní a odbornej príprave? Cieľom tejto správy je odpovedať na túto otázku skúmaním súčasných národných prístupov k podpore celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na politiky a opatrenia na podporu dospelých s nízkou úrovňou zručností a kvalifikácií v prístupe k vzdelávacím príležitostiam.

Správa čerpá z niekoľkých zdrojov: z informácií zhromaždených od národných jednotiek Eurydice v 37 európskych krajinách, doplnených kvalitatívnymi a kvantitatívnymi údajmi, ktoré poskytli ďalšie organizácie vrátane Cedefopu, Eurostatu a OECD.

Správu si môžete stiahnuť z webovej stránky Európskej Komisie.

Resource Details
Ressource forfatter(e)
Eurydice, sieť Európskej komisie
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Land
Publikationsdato
Login (3)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!