European Commission logo
Opret en bruger
Resource Details
RESSOURCE

XX täiskasvanuhariduse foorum "Paremad oskused = kindel investeering" videosalvestused

XX täiskasvanuhariduse foorum "Paremad oskused = kindel investeering" toimus 21. oktoobril 2016 Tallinnas Täiskasvanud õppija nädala raames.

Foorumi teemaks oli täiskasvanute madalad oskused, sh põhioskused (kirja-, arvutus- ja digitaaloskused). Kuna madalad oskused on üheks takistuseks hariduse omandamisel ja tööjõuturule sisenemisel ning seal püsimisel, on tegemist riiklikult prioriteetse teemaga. Tööalane konkurentsivõime sõltub oskuste kvaliteedist.

Foorumil arutleti oskuste tähenduse üle Eesti kontekstis, millised on madalad oskused ja millal oskused aeguvad. Foorumi eesmärk oli teadvustada oskuste teema olulisust ühiskonna arengu võtmetegurina ning alustada ühtsete arusaamade kujundamist täiskasvanuhariduse erinevate osapoolte osalusel.

Foorumil esinesid Maris Lauri, Janno Järve, Ott Pärna, Doris Põld, Reelika Leetmaa, Anu Harjo, Krista Lepanurm ja Airi Broberg, modereeris Urmas Vaino.

Vaata foorumi videosalvestusi:

Foorumi avasõnad. Maris Lauri, haridus- ja teadusminister

Lugeda, arvutada ja arvutit kasutada oskavad ju kõik, eks? Janno Järve, Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centar vanemaanalüütik

Täiskasvanute oskused ja Eesti majanduse uus arenguhüpe. Ott Pärna, Estonian Investment Corporation OÜ juhatuse esimees

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia oskuste osakaal tuleviku töömaailmas. Doris Põld, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu IKT klastri juht

Aegunud ja madalate oskustega täiskasvanud tööturul. Reelika Leetmaa, Eesti Töötukassa juhatuse liige

Kui me kõik jookseme oma distantsi, siis kes võidab maratoni? Anu Harjo, Estonian Education Centre OÜ tegevjuht

Põhioskuste omandamise toetamine täiskasvanute gümnaasiumis Pärnu TG näitel. Krista Lepanurm, Pärnu TG õpilane, Airi Broberg, Pärnu TG õppejuht

Kokkuvõte päevast. Urmas Vaino, moderaator

Foorumit korraldas Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Foorum toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

 

Resource Details
Ressourceforfatter
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS
Type ressource
Andre
Land
Eesti
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Eesti keel
Login (0)
Mærker

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!