chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Internetplatform for voksenuddannelsesområdet i Europa

Blog

Opatrenia na podporu vzdelávania dospelých na pracovisku v niektorých štátoch EÚ

12/12/2019
- Peter Maľa
Sprog: SK

Pracovná skupina pre odbornú prípravu a vzdelávanie, ktorá je súčasťou Rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave, vypracovala správu s názvom „Podpora vzdelávania dospelých na pracovisku“. Správa uvádza aj niekoľko príkladov opatrení na podporu vzdelávania na pracovisku.

 

Nadácie práce (Rakúsko)

Nadácie práce podporujú pracovníkov hľadajúcich prácu pri zvyšovaní svojej kvalifikácie a opätovnom začleňovaní na trh práce. Primárnou cieľovou skupinou sú nezamestnaní, ktorí majú nárok na dávky v nezamestnanosti. Môžu to byť dospelí s nízkou alebo strednou úrovňou základných zručností; ako aj migranti alebo iné cieľové skupiny, v závislosti od typu nadácie.

Typy pracovných nadácií:

 1. „outplacement“ nadácie: v prípade, keď je veľká spoločnosť v ekonomických ťažkostiach a musí prepustiť zamestnancov, títo dostanú rekvalifikačné vzdelávanie v oblasti s preukázaným dopytom (podľa predpovede trhu práce a individuálneho plánu odbornej prípravy),
 2. „inplacement“ nadácie: ak v spoločnosti alebo regióne existuje veľká potreba špecifického druhu zručností, nezamestnaným je poskytnuté v tejto oblasti ďalšie vzdelávanie,
 3. nadácie podľa cieľovej skupiny: zameriavajú sa na zvyšovanie kvalifikácie v konkrétnych cieľových skupinách, ako sú napríklad osoby nad 45 rokov, ženy alebo utečenci.

Časť vzdelávania v prvom type nadácií sa realizuje v učebniach, ďalšia časť je realizovaná formou stáží na pracovisku. V nadáciách druhého a tretieho typu prebieha veľká časť vzdelávania na pracovisku v jednotlivých spoločnostiach.

Financovanie týchto nadácií zabezpečuje verejná služba zamestnanosti (Arbeitsmarktservice Österreich), miestna samospráva a zúčastnená spoločnosť (alebo spoločnosti). Skutočná finančná štruktúra nadácie práce je vždy výsledkom procesu vyjednávania medzi vedením spoločnosti, sociálnymi partnermi, verejnou službou zamestnanosti a inými finančnými orgánmi (napr. Krajinskou vládou). Počas účasti na vzdelávaní v nadácii práce dostávajú pracovníci dávky v nezamestnanosti a ďalšie príspevky na náklady súvisiace s kurzom (napr. cestovné náklady, príspevok na starostlivosť o deti).

 

Lektori trénovaní na poskytovanie vzdelávania v základných zručnostiach na pracovisku (Rakúsko)

V období od apríla 2016 do februára 2017 boli v Rakúsku špeciálne pripravovaní lektori na výcvik základných zručností na pracovisku. Kurz im poskytol potrebné odborné znalosti na vykonávanie výcviku základných zručností priamo v podnikoch alebo v inom pracovnom kontexte. Medzi úlohy lektorov základných zručností, ktorí pracujú v spoločnostiach, alebo majú so spoločnosťami kontrakt, patrila identifikácia požiadaviek spoločností, analýza existujúcich zručností zamestnancov, odsúhlasenie spoločných cieľov vzdelávania a implementácia vzdelávacích príležitostí spolu so zamestnancami.

Unikátnou črtou tohto vzdelávania bolo zloženie jeho účastníkov. Zúčastnili sa ho lektori odbornej prípravy a tiež skúsení lektori základných zručností. Po spoločnom úvodnom module bol kurz rozdelený nasledovne: lektori odbornej prípravy získali odborné znalosti v oblasti vzdelávania v základných zručnostiach, zatiaľ čo lektori základných zručností sa oboznámili s obsahom týkajúcim sa odbornej prípravy. Nástroje pre analýzu požiadaviek, analýzu zručností a plánovanie vzdelávacích cieľov boli súčasťou obsahu vzdelávania pre obe skupiny.

 

Programy odborného vzdelávania dospelých (Dánsko)

Cieľom týchto programov je aktualizovať a rekvalifikovať nízkokvalifikovaných a kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce v súlade s potrebami trhu práce v krátkodobom a dlhodobom výhľade. Zamestnanci tak môžu získať nové a aktualizované zručnosti a schopnosti na udržanie si zamestnania alebo získanie nového zamestnania. Zamestnávatelia tak môžu mať zamestnancov s aktualizovanými a relevantnými kompetenciami, ktorí podporia rast ich organizácií. Cieľovou skupinou sú dospelí s nízkou a strednou úrovňou zručností. Do programu sa však môžu dostať aj dospelí so zručnosti na vysokej úrovni. Tieto vzdelávacie programy sa realizujú viacerými formami a metódami: workshopy, blended learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávanie na pracovisku. Programy financuje štát a zamestnávatelia spolu s účastníkmi vzdelávania, ktorí platia poplatky za účasť. Účastníci môžu dostať príspevok z refundačného fondu zamestnávateľa, do ktorého prispievajú všetky spoločnosti.

/da/file/action-automotive-car-employee-279949jpgaction-automotive-car-employee-279949.jpg

 

Osobné vzdelávacie účty (Francúzsko)

Vzdelávacia politika v oblasti osobných vzdelávacích účtov vo Francúzsku vychádza z myšlienky, že jednotlivec musí byť splnomocnený na definovanie svojich vlastných vzdelávacích potrieb. Prostredníctvom osobného vzdelávacieho účtu majú jednotlivci právo na 150 hodín odbornej prípravy počas siedmich rokov (24 hodín ročne počas prvých piatich rokov, potom 12 hodín ročne). Tento účet môžu používať jednotlivci na absolvovanie akéhokoľvek vzdelávacieho kurzu zapísaného v národnom zozname určenom najmä konečnými zamestnávateľmi sociálnych partnerov a je financovaný prostredníctvom odvodu odborného vzdelávania a prípravy (1% zo mzdy pre veľké spoločnosti a 0,55% pre malé spoločnosti). Vo Francúzsku je 25 miliónoch pracujúcich obyvateľov a aktívnych takmer 4 miliónov vzdelávacích účtov, z ktorých je financovaných 500 000. Od januára 2015 bolo zrealizovaných 216 miliónov hodín odbornej prípravy.

Modularizácia kvalifikácií odborného vzdelávania a prípravy navyše umožňuje jednotlivcom zamerať sa viac na rozvoj špecifického súboru zručností namiesto získania úplnej kvalifikácie (ktorú nemusia vo svojej situácii potrebovať). Existuje mnoho možností na prispôsobenie ponuky potrebám dospelých:

 • jednotlivec sa môže rozhodnúť, aké vzdelávanie chce absolvovať,
 • vzdelávacie programy sú modularizované (rozčlenené na bloky podľa kompetencií),
 • existuje funkčný systém validácie získaných skúseností.

 

Kariérna platforma pre zamestnancov (Slovinsko)

Kariérna platforma pre zamestnancov je model, ktorý:

 • umožňuje predpovedať zručnosti (v odvetviach, spoločnostiach a na trhu práce),
 • definuje medzery v zručnostiach, ktoré je možné vyplniť prostredníctvom existujúcich dostupných programov odborného vzdelávania a prípravy a programov „šitých na mieru“,
 • poskytuje podnikom poradenstvo pri identifikácii dlhodobých cieľov a identifikácii potrieb zručností zamestnancov spoločností,
 • podporuje zamestnancov ľudských zdrojov pri rozvoji kariérneho plánovania.

Model bol testovaný v elektronickom a elektrotechnickom sektore (10 podnikov, 39 zamestnancov). Jeho metodika a nástroje sú prenosné aj do iných odvetví. Metodika tohto projektu sa už vo všeobecnosti uplatňuje v Kompetenčných centrách pre rozvoj ľudských zdrojov.

 

Skillnets (Írsko)

Skillnets je súkromná spoločnosť plne financovaná ministerstvom školstva prostredníctvom zamestnávateľských odvodov. Táto iniciatíva je úzko spojená s vnútroštátnou stratégiou v oblasti zručností.

Cieľom tejto politiky je:

 • Podporovať a uľahčovať vzdelávanie pracovnej sily, čo je kľúčové pre udržanie írskej národnej konkurencieschopnosti.
 • Zvyšovať produktivitu a inovácie na podnikovej úrovni zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov v zamestnaní a vytváraním silnej talentovej základne.
 • Zvýšiť účasť podnikov na podnikovom vzdelávaní s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť a zlepšiť prístup pracovníkov k rozvoju zručností.
 • Vylepšiť vzdelávanie dospelých tým, že sa skupinám spoločností uľahčí pôsobenie vo viacerých odvetviach a regiónoch, aby sa mohli aktívne zapájať do riešenia svojich súčasných a budúcich potrieb v oblasti zručností.

Skillnets uľahčuje vytváranie regionálnych alebo sektorových sietí spoločností, ktoré identifikujú potreby odbornej prípravy a organizujú vzdelávanie pre spoločnosti v sieti. V roku 2016 fungovalo 63 Skillnets sietí, bolo do nich zapojených 14 000 firiem a vzdelávania sa zúčastnilo 50 000 účastníkov.

 

 

Zoznam bibliografických odkazov:

 1. Promoting adult learning in the workplace. Final report of the ET 2020 Working Group 2016 – 2018 on Adult Learning. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. ISBN 978-92-79-85480-4 [online]. [cit. 02.12.2019]. Dostupné z: http://www.eurydice.si/wp-content/uploads/2019/04/promotion-of-adult-learning-in-the-workplace-ET-2020-final-report-Group-on-Adult-learning.pdf
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn