European Commission logo
Opret en bruger
Hvad er den europæiske dagsorden for voksenuddannelse, og hvordan gennemføres den?

Hvad er den europæiske dagsorden for voksenuddannelse, og hvordan gennemføres den?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag.
Albania
Albany flag.
Belgium (FR)
Belgium flag.
Belgium (NL)
Belgium flag.
Bulgaria
Bulgaria flag.
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag.
Croatia
Croatia flag.
Cyprus
Cyprus flag.
Czech Republic
Czech Republic flag.
Denmark
Denmark flag.
Estonia
Estonia flag.
Finland
Finland flag.
France
France flag.
Germany
Germany flag.
Greece
Greece flag.
Hungary
Hungary flag.
Iceland
Iceland flag.
Ireland
Ireland flag.
Italy
Italy flag.
Latvia
Latvia flag.
Liechtenstein
Liechtenstein flag.
Lithuania
Lithuania flag.
Luxembourg
Luxembourg flag.
Macedonia
Macedonia flag.
Malta
Malta flag.
Montenegro
Montenegro flag.
Netherlands
Netherlands flag.
Norway
Norway flag.
Poland
Poland flag.
Portugal
Portugal flag.
Romania
Romania flag.
Serbia
Serbia flag.
Slovakia
Slovakia flag.
Slovenia
Slovenia flag.
Spain
Spanish flag.
Sweden
Sweden flag.
Turkey
Turkey flag.
UK
UK flag.

Den nye europæiske dagsorden for voksenuddannelse definerer fokus for det europæiske samarbejde inden for voksenuddannelsespolitikker for perioden frem til 2020. Den blev vedtaget af Rådet i november 2011. Heri anerkender Rådet, at der er behov for, at alle voksne løbende forbedrer deres personlige og faglige kvalifikationer og kompetencer, men samtidig at voksenuddannelse prioriteres lavt i nationale planer for livslang læring. Voksnes deltagelse i uddannelse er fortsat lav. For at sikre en effektiv voksenuddannelsessektor er det nødvendigt, at yderligere indsatser igangsættes.

 

Blandt de forhold, der blev behandlet med henblik på foranstaltninger i dagsordenen, er: forbedring af mulighederne for alle voksne til at få adgang til læring af høj kvalitet på ethvert tidspunkt i deres liv; udvikling af nye tilgange til voksenuddannelse, der fokuserer på læringsresultater; fremme af større bevidsthed om, at læring er en livslang indsats; udvikling af planer, der skal forbedre eksisterende vejleding samt en forbedret systematisering til at validere ikke-formel og uformel læring.

 

For at fremme samarbejdet mellem europæiske lande og Kommissionen om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for voksenuddannelse har hvert deltagende land en national koordinator. Hver national koordinator fastlægger et arbejdsprogram, der identificerer de specifikke foranstaltninger, som dennes organisation ønsker at træffe for at gennemføre den europæiske dagsorden for voksenuddannelse i deres land.

 

Ved at klikke på et flag, kan du få adgang til kontaktoplysninger på de nuværende nationale koordinatorer, samt oplysninger om deres arbejde.

 

 

 

 

 

 

EPALE's politikdiagnose-/-analyseværktøj er baseret på den seneste dokumentation om vellykkede politikker om voksenlæring. Værktøjet er udformet med det formål at hjælpe nationale og regionale interessenter med at identificere aspekter af deres politik eller tilbud, der vil kunne forbedres.