Gå til hovedindhold
Hvilken forbindelse er der mellem EPALE og Erasmus+?

 

Erasmus+ er EU's program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt for perioden 2014-2020, der tilsigter at fremme kvaliteten og relevansen af kvalifikationer og færdigheder. Det erstatter programmet for livslang læring (LLP).

Erasmus+ er åbent for studerende, lærere, lærlinge, volontører, ungdomsledere og personer, der arbejder inden for folkeidræt. Det stiller ligeledes finansiering til rådighed for partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, ungdomsorganisationer, virksomheder, lokale og regionale myndigheder og ngo'er, samt støtte til reformer i medlemsstaterne til modernisering af uddannelse og erhvervsuddannelse og til fremme af innovation, iværksætterånd og beskæftigelsesegnethed.

Erasmus+-programmet finansierer EPALE gennem dets nøgleaktivitet 2; det støttes i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), i afgørelsen om vedtagelse af Erasmus+-programmet og fokuserer på voksenuddannelse og løbende uddannelse og erhvervsuddannelse (C-VET).


 

 

Login (0)
Topic
Weight
0