Gå til hovedindhold
News
Nyheder

Ny undersøgelse: Hvilke kompetencer er der brug for til at styrke samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund?

Denne nyhed er fundet på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVE) hjemmeside

Undersøgelse i gang, ­oktober 2020 - februar 2021

VIVE skal skabe viden om, hvilke centrale udfordringer i samarbejder mellem kommuner og civilsamfund som uddannelse kan imødekomme, og afdække behovet for kompetenceudvikling i kommuner og frivillige organisationer. Derudover skal VIVE skabe viden om, hvilke tilbud om kompetenceudvikling der allerede findes.

Der er et bredt politisk fokus på at styrke kommunernes samarbejde med civilsamfundet og frivillige. Der er også fokus på, at samarbejdet især skal komme socialt udsatte borgergrupper og borgere med handicap til gode.

Vi ved fra forskning, at der er en lang række af barrierer for samarbejder mellem civilsamfund og kommuner, og at nogle af barriererne vedrører identitets- og værdimæssige forskelle på fagprofessionelle i kommunerne og frivillige og civilsamfund. Derudover stiller de nye samarbejdsformer krav om, at såvel kommunale medarbejdere som frivillige organisationer skal tilrettelægge deres indsatser på nye måder. I litteraturen fremhæves nye kompetencebehov blandt fagprofessionelle, der især er som følger:

  • Forandring af den faglige identitet: fra at levere service til borgere til at udvikle løsninger sammen med borgere og frivillige
  • Forandringer af arbejdsgange: at facilitere inddragende og forhandlende processer frem for at styre og tilrettelægge arbejdsopgaver
  • Forandringer i samarbejdsprocesser: fra at indgå i samarbejder med kolleger i interne processer til at indgå i eksterne samarbejder med meget anderledes aktører og frivillige og netværkslede i lokalområdet
  • Forandringer af ledelsesrollen: fra intern ledelse af egen organisation og medarbejdere til ledelse af tværsektorielle partnerskaber med civilsamfundsorganisationer i lokalområdet.

Hvad skal der til for at styrke samarbejdet?

Socialstyrelsen har bedt VIVE undersøge behovet for at udvikle kompetencer både i kommunerne og hos de frivillige organisationer, så samarbejdet kan styrkes. Undersøgelsen leder derfor efter svar på følgende spørgsmål:

  1. Hvilke centrale udfordringer i samarbejder mellem kommuner og civilsamfund kan uddannelsestilbud bidrage til at løse?
  2. Hvilke specifikke kompetencer kræver det at opnå et bedre samarbejde mellem fagprofessionelle i kommunerne og frivillige og deres organisationer?
  3. Hvori består kommunale faglige medarbejderes og lederes efterspørgsel efter uddannelse i forhold til at styrke samarbejdet med frivillige og civilsamfund? Og hvilke udbydere af uddannelse bruger de allerede?
  4. Hvori består civilsamfundets efterspørgsel efter uddannelse af frivillige i at samarbejde med kommunerne? Og hvilke udbydere af uddannelse bruger de allerede?
  5. Hvilke uddannelsesmuligheder udbyder uddannelsesinstitutioner såsom professionshøjskoler og COK?
  6. Hvordan kan formen på uddannelsestilbud tilrettelægges (didaktik og organisering)?

Metoder

Vi gennemfører undersøgelsen med både kvantitative og kvalitative metoder, herunder spørgeskemaundersøgelse og interview blandt fagprofessionelle i fem casekommuner, studerende og nyuddannede på professionshøjskoler, efter- og videreuddannelseschefer samt andre relevante medarbejdere på professionshøjskoler og COK. Vi sender også spørgeskema og gennemfører interview blandt frivilligcentre og frivillige organisationer.

Vi har fokus på området for udsatte voksne, socialpsykiatriområdet og handicapområdet samt på kommunernes fagprofessionelle på disse områder. Vi har også fokus på længerevarende kompetenceudviklingsforløb, der nogle gange giver ECTS-point. Mindre tilbud om workshops og lignende vil indgå i en desk research.  Vi har også fokus på civilsamfund på det sociale område, og vi har fokus på fagprofessionelle medarbejdere og ledere, men ikke på den formelle ledelse i kommunerne.

Undersøgelsen er finansieret af Socialstyrelsen. 

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Har du lyst til at skrive en artikel?

Tøv ikke!

Klik på linket nedenfor og begynd at skrive artiklen!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere