News
Nyheder

Erfaringer med og inspiration til online undervisning

Indledningsvis vil jeg slå fast, at dette ikke er en videnskabelig artikel. Det er derimod en artikel/blog, der bygger på de erfaringer og modeller, der de seneste ca. 15 måneder har hobet sig op. Det er alt sammen med udgangspunkt i den intensive online undervisning, der har stået på siden marts 2020 qua coronasituationen - her zoomer jeg ind på Akademi- og Diplomuddannelserne (VVU).

Med til baggrundstæppet for denne artikel hører ligeledes, at mange undervisere på bl.a. erhvervsakademierne gennem flere år har afprøvet denne ”online disciplin”, hvilket primært har været båret af ildsjæle, eller, virksomheder der har bestilt forløb for deres medarbejdere, som arbejder på geografisk spredte lokationer, bl.a. i hele Europa.

Tilløbene har altså været mere eller mindre stukturet og i bund og grund haft en ret tilfældig natur. Det har været diskuteret igennem de seneste 10 år, hvor god, lødig og værdiskabende online undervisning egentlig er, hvilket måske har betydet at der ikke rigtigt har været en samlet satsning på den online del bl.a. på videregående voksenuddannelse.

Med til den mere strukturelle del af snakken hører også, at de videregående uddannelsesinstitutioner har skullet (og fortsat skal) gennem en institutionsakkreditering, hvor man nok har satset på det kendte og trygge setup – klasse/hold undervisning, forelæsninger, studiegrupper mv., præcist som vi har kendt det gennem mange årtier.

Men som vi ser det nu, har en række af Professionshøjskolerne og Erhvervsakademierne sat gang i en større udvikling, der generelt peger i retning af mere online undervisning, og mindre tilstedeværelse. Dette gælder både på fuldtidsstudierne, men også på videregående voksenuddannelser, hvor der især har været fokus på akademiuddannelserne (VVU).

Denne artikel forsøger at samle en lille del af den erfaring op, som vi på IBA Erhvervsakademi Kolding har gjort os, og her samlet det i en lille og koncentreret model.

Modellen har vist sig nyttig til dette område, hvor man som underviser møder de voksne studerende, der typisk har et aldersspænd på mellem 25 til 60 år, med baggrunde som ufaglært, faglærte, folk med en eller anden videregående uddannelse og generelt meget forskellige erfaringer med IT. Dette angiver præcist, hvilken meget stor spredning der er på folks IT-kompetencer og den naturlighed, hvormed man bruger IT i hverdagen. Nu skal man pludselig også anvende IT til online undervisning på et akademifag på fx 10 ECTS, hvortil  der hører forelæsning, online undervisning, gruppearbejde, aflevering af projekter, downloade materialer, indstille lyd og billede, deltage i diskussioner etc. etc.

Det er så meget nyt på én gang, at enkelte faktisk giver op inden de kommer i gang, alene på grund af IT, og så det faktum at man skal deltage i undervisning uden fysisk kontakt. Mange lærer rent faktisk meget af blot at sidde fysisk i en gruppe og arbejde med en case, hvor man har erfaringsudveksling, diskussioner og drøftelse af det man skal løse eller tage stilling til.

 

Forberedelse og intro:  Giv deltagerne en grundig introduktion til det virtuelle rum, vis og demonstrer de muligheder du har valgt at anvende i din undervisning – dele skærm, breakout room etc., tjek ligeledes at deltagerne er sikre på, hvor du har gemt diverse materialer, som skal downloades og bruges undervejs.

Eftersom det kræver en anden form for disciplin at deltage i synkron online undervisning, er det vigtigt at få aftalt og afstemt de regler der er nødvendige, for at det fungerer optimalt – log på til tiden, deltage, mute når du bliver bedt om det mv., det er en vigtig detalje, som normalt får forløbene til at udvikle sig på en gunstig måde og som skaber tryghed.

Den sidste del er at tilbyde vejledning undervejs, det gælder både faglig og teknisk vejledning. Den tekniske del handler mest om ”noget der ikke virker”. Det skal der findes hurtige løsninger på. Den faglige vejledning er ligeledes vigtig, og er i bund og grund den uformelle vejledning, der altid sker, når en studerende i en pause eller i anden sammenhæng drøfter en problemstilling i stoffet, som tit tager sit udgangspunkt i en situation fra ens arbejdsplads. Netop her sker der ofte meget uformel læring, der er lige så værdifuld som i de planlagte lektioner

 

Organisering: Vær tydelig om den struktur du har valgt til hele forløbet incl. eksamen, men også de enkelte lektioner, gruppearbejder, projektarbejder mv. Det er vores helt klare erfaring, at jo mere du som underviser refererer til din struktur, jo mere hjælper du de studerende til at finde sig til rette og dermed øger udbyttet af undervisningen.

 

Deltagelse og involvering: hver gang du starter en online session, så start fx med at deltagerne laver et check-in fx via spørgsmål direkte henvendt til den enkelte, og sørg for at komme hele vejen rundt så alle er engagerede fra starten.

Kan der allerede på dette stadie startes en lille diskussion/erfaringsudveksling, vil det være helt perfekt, og alle vil føle at undervisningen og læringen er i gang.

Undervejs bør du gentage det mønster med at lave et brud i din undervisning, fx ved at inddrage deltagernes tidligere udsagn, med reference fra deres hverdag og arbejdsplads, have forberedt en quiz, se en relevant (og helst kort) video.

For at skabe både transparens og inddragelse, vil det være fint hvis der kører en diskussion i en tråd, alle kan dermed se spørgsmål og svar, og alle kan løbende deltage. Er der gode cases blandt de studerendes indspark, så inddrag dem og læg dem i tråden, hvor du sikrer dig at der sker en udvikling.

Hvis holdet er stort eller stoffet tungt og svært tilgængeligt, kan man have en moderator til at styre tråden, samtidig med at du som underviser følger din struktur og sikre fremdrift i undervisningen.

 

IT sporet: det er som bekendt den lille detalje, der kan vælte det store læs for både hele holdet, men også for den enkelte deltager/studerende. De fleste uddannelsesinstitutioner anser i dag IT-afdelinger som rene værksteder, og man opsøger kun supportere og andet IT personale, når der er noget der ikke virker, eller man skal have hjælp til at installere noget nyt software.

På IBA er vi i proces med at indtænke IT-afdelingen langt mere proaktivt i undervisningsforløbene. Vi har en tæt dialog med IT-folkene om de rent tekniske detaljer i både den valgte hardware, men også i de muligheder softwaren har. Ofte har IT-folks nysgerrighed fundet en række muligheder, som kan være værdifulde i designet af et online undervisningsforløb.

 

I den fase vi er i nu, handler det primært om at inddrage IT-folkene i undervisernes dagligdag og vice versa, således der opstår en gensidig forståelse, og derved en mere konstruktiv og mulighedsbaseret dialog.

Den næste fase er planlagt, og den vil jeg senere vende tilbage til, den handler om at inddrage og involvere IT-afdelingen i design af undervisningsforløb, og ultimativt at indgå helt naturligt i den metodiske udvikling (her tænkt som planlægning og tilrettelæggelse af online undervisning, online kommunikation og dialog).

 

Henrik Kjær Christensen

August 2021.

Login (1)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Har du lyst til at skrive en artikel?

Tøv ikke!

Klik på linket nedenfor og begynd at skrive artiklen!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere

Kommende begivenheder