Gå til hovedindhold
Blog
Blog

Hvorfor museer er fuldgyldige læringsmiljøer

Museums learning

Europa har over 10.000 museer med professionelt personale og endnu flere museer, der drives af frivillige. De kan være offentlige eller private, men de er fælles om den mission at indsamle og bevare materielle og immaterielle spor fra fortid og nutid. Museer gør samlingerne tilgængelige på forskellige måder, laver udstillinger og organiserer undervisningstilbud.

Det almindelige billede af et museum viser enten skoleklasser, turister eller højtuddannede kuratorer, men museer er mange andre ting. Selvom mange børn i Europa har besøgt museer som led i deres skolegang, er museerne der også for de voksne! Museer udgør ofte et værdifuldt aktiv for den lokale og regionale turisme med imponerende besøgstal. I et land som Sverige med under 10 millioner indbyggere tegner 270 museer sig for over 17 millioner besøg årlig.

Museer som effektive læringsmiljøer på grund af særlige karakteristika

I tillæg til deres kerneydelser er museer også miljøer med et potentiale for voksenuddannelse. Studier viser, at de aktiviteter, der arrangeres af museer, henvender sig til alle nøglekompetencer, men ofte er særlig effektive til at stimulere sociale kompetencer og læring for at lære.  Mange museer tilbyder autentiske kurser – ikke kurser baseret på lærebøger – i kunsthistorie, kulturhistorie eller for eksempel traditionelle håndværk. Museer er effektive læringsmiljøer på grund af adskillige egenskaber:

 • Som det allerførste adskiller museumsmiljøet sig fra miljøet i et klasseværelse og fremstår ofte som en blanding af biograf, teater, bibliotek, cirkus osv.
 • Museets samlinger er primært tredimensionale og i fuld skala.
 • Museerne påberåber sig, at deres samlinger er autentiske.
 • Man finder et professionelt personale, der har kendskab til samlingerne og den materielle og immaterielle kontekst, som samlingerne indgår i.
 • Endelig har museerne kompetence til at lave udstillinger og skabe fortællinger på baggrund af de tilgængelige samlinger.

Læringsaktiviteter udbudt af museer

Museer tilbyder mange forskellige læringsaktiviteter (både ikke-formelle og uformelle). I det nedenstående gives der nogle eksempler:

 • De tilbyder gratis foredrag på grundlag af den viden, der udspringer af den løbende forskning, som er et led i det normale dag til dag-arbejde på et professionelt museum.
 • Mange museer foretager aktiv indsamling og inddrager lokalsamfundet i aktiviteterne, da voksnes erindringer og viden er umådelig vigtig for at opnå resultater, der imødekommer kravet om autenticitet.
 • De kan tilbyde aktiviteter omkring minder, som kan udfoldes på forskellig vis. På kunstgallerier taler voksne, der er kommet op i alderen, om, hvad de ser og oplever ved at konfronteres med et særligt kunstværk.  På frilandsmuseer kan voksne af de ældre årgange genopleve deres barndom eller ungdom i retablerede miljøer fra 1940’erne, 1950’erne eller 1960’erne. Også ældre med demenssymptomer og deres pårørende deltager og føler sig godt tilpas.
 • Nogle tilbyder fremragende muligheder for frivilligt arbejde, da museer primært er drevet af et engagement i kulturarv og kunst. Studier om frivilligt arbejde på museer viser, at de fleste frivillige er begejstrede over at opleve et behov for deres individuelle kompetencer og muligheden for at etablere eller retablere et socialt netværk.
 • Mange museer – især frilandsmuseer med aktiviteter fra landbrugets verden, herunder husdyr – bruges som møde- eller udflugtssteder for personer med mentale handicap.
 • De kan tilbyde lærepladser og skabe jobtilbud til folk, som er marginaliserede i forhold til det almindelige arbejdsmarked.

Museer forbinder lokalsamfund, livslang læring, demokratiske værdier og læring mellem generationer

At besøge et museum bag de normale kulisser omfatter ofte en oplevelse, hvor et særligt samfund bestående af medarbejdere, lærlinge, frivillige og brugere alle samarbejder til kulturarvens fremme. På museer konstruerer, dekonstruerer og rekonstruerer vi identiteten med udgangspunkt i kulturarvsbegrebet. I det 21. århundrede er dette en demokratisk proces, hvilket betyder, at folk i alle aldre er aktive. Et særligt engagement i et livslangt læringsperspektiv bør lægges i kompetenceudviklingen hos ældre voksne.

Museernes potentiale for livslang læring er enormt, og samarbejdet med fagfolk inden for voksenundervisning kan udvikles, så det passer til et samfund, hvor en stadig større procentdel af befolkningen kommer op i alderen og der ikke findes nogen offentlige organisationer, der i realiteten engagerer sig i at udvide det potentiale, der ligger i ældre voksnes ”kompetence fra det levede liv”.

Henrik Zipsane, ph.d., er gæsteprofessor i kulturarvslæring på universitetet i Linköping i Sverige og chef for Jamtli Foundation – et kulturarvsforetagende i den svenske region Jämtland.

 

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere