Gå til hovedindhold
Blog
Blog

U/NORD: ”Bæredygtighed er en omfattende opgave”

At være bæredygtig som skole og at uddanne eleverne til at kunne tænke og arbejde bæredygtigt er målet for U/NORD. Skolen er ikke nået så langt, som ledelsen og de ansatte drømmer om, men vil have bæredygtighed som en del af skolens strategi.

Skrevet af journalist Lene Rimestad

At være bæredygtig som skole og at uddanne eleverne til at kunne tænke og arbejde bæredygtigt er målet for U/NORD. Skolen er ikke nået så langt, som ledelsen og de ansatte drømmer om, men vil have bæredygtighed som en del af skolens strategi.

 

Lærerne og eleverne har allerede taget hul på at snakke om og arbejde med bæredygtighed. Og vicedirektør for U/NORD Adrian Tresoglavic oplever en stor interesse for bæredygtighed blandt de knap 14.000 elever og kursister samt ca. 650 medarbejdere på de otte forskellige uddannelsessteder i Nordsjælland.

”Men vi er ikke nået så langt med bæredygtighed, som vi drømmer om,” siger han.

U/NORD driver gymnasier, erhvervsskoler og udbyder mange andre uddannelsestilbud. Uddannelsesinstitutionen går i januar i gang med at forholde sig mere strategisk til, hvordan den kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

”Udviklingen driver i høj grad sig selv, fordi alle er så motiverede,” siger vicedirektøren. ”Alle vores elever eller kursister vil i større eller mindre grad høre om eller arbejde med bæredygtighed i løbet af deres uddannelse.”

Et eksempel er inden for murerfaget, hvor både genanvendelse af materialer og bæredygtigt byggeri er en del af uddannelsestilbuddet.

 

Uhåndgribeligt

Men U/NORD vil gerne have bæredygtighed som en del af uddannelsesinstitutionens strategi.

”Begrebet bæredygtighed dækker så meget, og det kan være ret uhåndgribeligt, så det kan være en barriere for nogle at arbejde strategisk med,” siger Adrian Tresoglavic.

Han oplever fra sit direktionsperspektiv det som en meget omfattende opgave at arbejde med bæredygtighed. Blandt andet de økonomiske perspektiver og effekterne af bæredygtighed kræver grundige overvejelser, før beslutningerne træffes.

”Vi har bøvlet lidt med det, for det er hverken nemt eller ligetil,” siger han.

Som et eksempel nævner vicedirektøren, hvordan det kan være både omkostningstungt og besværligt at ændre de ældre bygninger, så de er mere bæredygtige. Et nybyggeri af en skole i Helsingør kan til gengæld planlægges mere bæredygtigt. Men også det kræver forberedelse og økonomisk omtanke.

”Bæredygtighed er et af grundelementerne i kravene til nye byggerier, så det tvinger os til at tænke klimavenligt og bæredygtig, men vi vil også gerne sørge for, at de fysiske rammer befordrer arbejdet med bæredygtighed for elever og lærere,” siger Adrian Tresoglavic.

Ideerne til bedre fysiske rammer skal også passe til de økonomiske realiteter, og det er ikke altid en nem kabale.

Strategien

Planlægningen af den nye skole i Helsingør er i fuld gang, og første større skridt til en egentlig bæredygtighedsstrategi tages på et ledelsesseminar i januar. Da er skolens 40 ledere indkaldt til blandt andet at drøfte bæredygtighed: Hvad ambitionen for skolen bør være, og hvordan den konkret kan eksekveres.

”Vi skal finde mål, som vi kan lykkes med, og som giver god energi – i dobbelt forstand af ordet,” siger Adrian Tresoglavic med et smil.

Han håber, at der efter seminaret vil være både erkendelser og ambitioner, så han og den øvrige ledelse kan udarbejde en egentlig strategi.

”Vi vil jo som alle andre gerne være en bæredygtig skole, fordi vi tror på, at det er vigtigt at leve op til verdensmålenes intention om, at vi som befolkning på jorden afleverer jorden i en bedre forfatning end den, vi fik den i,” siger Adrian Tresoglavic.

Dobbelt opgave

Opgaven er dobbelt, fordi en uddannelsesinstitution kan arbejde på to arenaer. For det første kan skolerne selv blive mere bæredygtige: for eksempel ved at have bæredygtige bygninger, køretøjer og bevidst lavt ressource- og energiforbrug fra kantine til kopimaskine.

For det andet kan en skole udstyre eleverne med evner til og bevidsthed om at arbejde med bæredygtighed,

”Vi skal uddanne de unge til at være bæredygtige borgere, for der ligger et kæmpe potentiale,” siger Adrian Tresoglavic.

Når for eksempel en murerlærling kommer fra skolen med sin bæredygtige viden og bevidsthed, kan han eller hun give den viden videre til både sin håndværksmester og til kunderne, og det kan have en afsmittende effekt.

”Hvis vi sender en elev ud i samfundet med den viden, så kan den elev måske påvirke mange andre mennesker til at ændre adfærd,” siger han.

U/NORD er som uddannelsesinstitution god til at skabe en ramme for den udvikling, mener vicedirektøren, men kan også blive bedre til det.

”Vi skal lytte til eleverne i dag for at kunne klare i morgen. Vi er nødt til at give slip på det, vi lærte tidligere for at kunne blive bæredygtige, og det vil vi gerne” siger Adrian Tresoglavic.

Fakta om m U/NORD

U/NORD udbyder blandt andet en erhvervsrettet 10. klasse, gymnasiale uddannelser som HHX, HTX og STX, kurser, merkantile og tekniske erhvervsuddannelser samt efteruddannelse. Uddannelsesporteføljen udbydes fra adresser i Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Lyngby.

U/NORd har ca. 650 medarbejdere og 14.000 elever og kursister.

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere