Gå til hovedindhold
Blog
Blog

Temaside: Social inklusion af den ældre generation og intergenerationel læring i Danmark

Demografiske ændringer betyder, at den ældre generation udgør en større del af den danske og europæiske befolkning. Det er derfor vigtigt, at den ældre generation får mulighed for at blive ved med at udfolde deres potentiale til gavn for dem selv og samfundet. Livslang læring spiller en stor rolle i den forbindelse. Læs den danske temaside om inklusion af ældre og intergenerational læring.

Demografiske forandringer betyder, at den ældre generation udgør en stadigt stigende andel af befolkningen i Europa og andre dele af verden. Det stiller nye krav til vores samfund i mange henseender, f.eks. bør ældre mennesker være i stand til at spille en aktiv rolle som medborgere hele livet. Det er derfor væsentligt, at livslang læring er tilgængelig for den ældre generation både i formel, uformel og ikke-formel uddannelse. Et særligt fokuspunkt er den ældre generations mulighed for at holde sig ajour med den digitale udvikling, da samfundet stiller krav om stigende digitale kompetencer for at klare en helt almindelig dagligdag.Heldigvis er der en tendens til, at seniorer er nysgerrige og aktive langt ind i alderdommen, og deres erfaring, energi og kompetencer kan gøre en stor forskel for deres lokalsamfund. Aldring medfører dog også sårbarhed, og social inklusion af sårbare ældre - f.eks. demensramte - får også i stigende grad opmærksomhed i disse år.Det samme gælder intergenerationel læring, der handler om, hvad forskellige generationer kan lære af hinanden, når udgangspunkt, læringsstile og undervisningsmetoder er forskellige.

På denne side har vi samlet en række artikler, blogs og ressourcer, der alle handler om social inklusion af den ældre generation og intergenerationel læring.

Social inklusion af den ældre generation

Tidsskriftet "Gerontologi" har udgivet artiklen "Digitalisering af ældre menneskers hverdag - et anliggende for frivillige?", hvor de vurderer, at det er en kompleks opgave at vejlede ældre mennekser i at anvende digtiale medier. Læs mere her:

https://danskgerontologi.dk/wp-content/uploads/2018/09/201611.pdf

I Erasmus+-regi har flere dansk-koordinerede projekter arbejdet med dels inklusion af sårbare ældre og dels udfoldelse af ældres kompetencer til gavn for lokalsamfund.

UCL har arbejdet med inklusion af demensramte ældre, og projektet havde især fokus på inddragelse af de pårørende. Læs mere om projektet her:

http://embracingdementia.eu/

Odense Bibliotekerne har også arbejdet med, hvordan man kan inddrage demensramte borgere i bibliotekernes tilbud. Læs mere om projektet her:

https://www.odensebib.dk/nyheder/eu/det-syddanske-eu-kontor-saetter-fokus-paa-odense-bibliotekernes-demensprojekt-under-erasmus

https://www.facebook.com/DementiaInCulturalMediation

Aarhus kommunes Erasmus+-projekt handlede om at gøre seniorer til sociale entreprenører. Læs mere om projektet her:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-DK01-KA204-022286

Intergenerational læring

IT-færdigheder, generel sprogtilegnelse, tekstanalyser og læringsinteresse. Fire områder, hvor Eva Strømberg Kiehn, underviser i dansk som andetsprog på VUC Storstrøm, oplever læring mellem generationer. Læs mere her:

https://epale.ec.europa.eu/da/node/161611

Hvad kan "Boomere" lære af generation Y og Z? Læs EPALE-ambassadør Astrid Søes blog "Hvad spiser Boomere til morgenmad? Snowflakes!":

https://epale.ec.europa.eu/da/node/161101

"Danmark fortæller" er et projekt, som blev søsat af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) under corona-krisen. Det viste sig også at være et rum for intergenerationel læring. Læs mere her:

https://epale.ec.europa.eu/da/node/160353

Samvær med ældre er terapi for børn. Læs mere om det i artiklen fra Kristeligt Dagblad:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/aeldresamvaer-terapi-boern-derfor-boer-vi-invitere-alle-landets-boern-paa-plejehjem

Login (1)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere