European Commission logo
Opret en bruger
Blog
Blog

Nordplus Voksen: Projektresultater og nyt fra den nordisk/baltiske voksenlæringssektor

På denne temaside deles projektresultater og andre nyheder fra uddannelsesprogrammet Nordplus Voksen.

 

Logo

Nordplus

Foto: Anastasia Petrova, Unsplash

Nordplus er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, som støtter uddannelsessamarbejde mellem de fem nordiske lande, de tre baltiske lande og de tre selvstyreområder Grønland, Færøerne og Åland. Læs mere om Nordplus her.

Nordisk Ministerråds Vision 2030 sigter mod at gøre Norden til den mest bæredygtige og integrerede region i verden. Visionen indeholder tre strategiske prioriteter, der bidrager til opfyldelse af dette mål: Grøn omstilling, social bæredygtighed og konkurrencedygtighed. Nordplus-projekter leverer vigtige bidrag til opfyldelsen af Vision 2030, og på denne temaside vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som administrerer Nordplus Voksen, dele projektresultater og andre nyheder fra Nordplus Voksen.

 

Social bæredygtighed

Social bæredygtighed er en strategisk prioritet i Nordisk Ministerråds Vision 2030. Social bæredygtighed har mennesket i fokus og sigter på at sikre inklusion, ligestilling, ikke-diskrimination, velfærd, sundhed og muligheder for alle uanset køn, etnicitet, seksualitet, religion, handicap, alder mv. Mange Nordplus Voksen-projekter arbejder med temaer som inklusion, sundhed, integration af flygtninge og immigranter, aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse, og de bidrager dermed til mere social bæredygtighed. Herunder finder du eksempler på sådanne Nordplus Voksen-projekter. 

 

Nordiske biblioteker samarbejder om familielæsning 

Blågårdens og Slagelse Bibliotek i Danmark har i Nordplus Voksen-projektet "Family Reading - How to facilitate literature and promote reading to children and their adults" (NPAD-2020/10165) samarbejdet med biblioteker i Sverige, Finland og Norge om at fremme læsning i familier. Bibliotekerne har udvekslet viden og metoder, og de har samlet deres gode idéer til at sprede læseglæde i familier i to publikationer. Den ene publikation er henvendt til forældre og kan findes her. Sprog: DA. Den anden publikation er henvendt til biblioteksansatte og kan findes her. Sprog: ENG. 

Family reading

 

Hvad vil det sige at have en nordisk identitet?

HF & VUC Roskilde fra Danmark arbejder i projektet "My Nordic Identity" (NPAD-2020/10037) sammen med voksenuddannelsesinstitutioner fra Sverige, Norge og Finland. Formålet med projektet er at udvikle fælles undervisningsmateriale om identitet, og de voksne tosprogede kursister er meget aktivt involverede i projektets aktiviteter. Læs mere om projektet her. Sprog: DA, ENG

My_nordic_identity

 

Mariager Højskole byder estiske elever velkommen til 11 måneder i Danmark

Mariager Højskole i Danmark har de seneste fire år haft et samarbejde med den estiske skole NextStep Piiblikool om årlig udveksling af 4-5 estiske elever. Det seneste projekt hedder ”Estonia and Denmark - experience cultures, strengthen cooperation, focus on current societal challenges such as digitalization, democracy and active citizenship” (NPAD-2022/10054). De estiske unge voksne tilbringer et helt højskoleår i Danmark, hvor de bor og bliver undervist sammen med danske og andre internationale højskoleelever. Nordplus har fået udarbejdet en artikel, hvor du kan læse interviews med estiske elever og de deltagende skoler om deres udbytte af projektet. Læs artiklen her. Sprog: DA, ENG

Gruppebillede - Mariager højskole

Simon Linde (th) lærer på Mariager Højskole og ved siden af ham: Rael Mariel Metsamaa og Ken Rebane, der begge er elever fra NextStep Piiblikool. Tove Videbæk (th) er ekstern konsulent på Nordplusprojektet og samarbejdet mellem de to skoler. Foto: Joan Rask

 

Unge islændinge studerer på folkehøjskoler i Norden med stipendier fra Nordplus Voksen

Foreningen Norden Island har gennem flere år haft et samarbejde med folkehøjskoleforeninger i de øvrige nordiske lande. Formålet med projektet ”Stipendium till islänningar som studerar på folkhögskola i ett annat nordiskt land” (NPAD-2022/10113) er at give unge voksne islændinge mulighed for at tilbringe tid på en folkehøjskole i et andet nordisk land. Udbyttet for de unge islændinge er stort – de lærer f.eks. et skandinavisk sprog og får indblik i nordisk kultur og folkehøjskoleånd. NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) har skrevet en artikel om projektet, som kan læses her. Sprog: NO

 

Sprogmentorer lærer kolleger med indvandrerbaggrund norsk og svensk på arbejdspladsen

Partnere fra Norge og Sverige har i mobilitetsprojektet ”Språkombud” (NPAD-2020/10184) haft fokus på at erfaringsudveksle om, hvordan man i Norge kan udvikle et kursus for sprogmentorer i lighed med det succesfulde svenske initiativ ”Språkombudmodellen”. NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) har skrevet en artikel om projektet, som kan læses her. Sprog: NO

 

Nordisk/Baltisk netværk bryder tabuet om handicappedes seksualitet

Partnere fra Finland, Letland og Danmark har i netværksprojektet ”Breaking taboos by networking” (NPAD-2019/10037) arbejdet med at nedbryde tabuet omkring handicappedes seksualitet. Projektet har resulteret i en fin hjemmeside med undervisningsmateriale og en række videoer, der kan findes her. Sprog: ENG, DA, FI, LV

 

Nordisk/baltisk partnerskab udvikler kursus i sociale medier for 50+

Partnere fra Litauen, Letland, Island og Norge har i udviklingsprojektet ”Be Digital - Social Media Skills For 50+” (NPAD-2019/10104) kortlagt færdigheder i brugen af sociale medier på arbejdspladsen og privat blandt medarbejdere i alderen 50+. Dernæst har de udviklet et træningsprogram, der skal øge færdighederne i brugen af sociale medier. NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) har skrevet en artikel om projektet, som kan læses herProjektet findes desuden på denne hjemmeside. Sprog: ENG

Anna Shvets

Foto: Anna Shvets, Pexels

 

Psykisk udviklingshæmmede lærer om deres rettigheder gennem nordisk/baltisk projekt

Partnere fra Litauen, Letland, Estland, Island og Sverige har i netværksprojektet ”Freedom of My Choice” (NPAD-2019/10060) ønsket at give psykisk udviklingshæmmede et værktøj til at forstå deres rettigheder som borgere. Det er der kommet 20 fine videoer ud af, som kan bruges i undervisningen af målgruppen. Videoerne kan ses her. Sprog: LT, LV, EE, IS, SE, ENG

 

Ny nordisk vejledningsmodel inddrager sårbare voksne i samskabende vejledning

Partnere fra Danmark, Norge, Finland og Grønland har i udviklingsprojektet ”Developing a Nordic model of guidance to include vulnerable groups in co-creation” (NPAD-2018/10137) udarbejdet en model og 24 vejledningsmetoder, der har til formål at gøre sårbare voksne til aktive medspillere i vejledningssituationer. NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) har skrevet en artikel om projektet, som kan læses her. Sprog: NO. Projektet kan desuden besøges på denne hjemmeside, hvor vejledningsmodellen også kan hentes. Sprog: DA, NO, FI, GL

 

Nordiske museer skaber sociale rum, som opmuntrer til interaktion og samarbejde mellem besøgende

I en fragmenteret verden kan museerne spille en vigtig samlende rolle, hvor besøgende kan mødes, interagere og samarbejde om læring. Hvordan man skaber sådanne sociale rum på museer, har partnere fra Sverige, Danmark og Norge undersøgt i udviklingsprojektet ” Increased Learning through Social Spaces” (NPAD-2018/10068). Partnerskabet har udgivet publikationen ”Museet som ett social rum och en plats för lärande”, som kan hentes her. Sprog: SE, DA, NO. Projektet kan desuden besøges på denne hjemmeside. Sprog: SE, ENG

 

Konkurrencedygtighed

Konkurrencedygtighed er en strategisk prioritet i Nordisk Ministerråds Vision 2030. Konkurrencedygtighed og uddannelse på alle niveauer hænger tæt sammen. Den grønne og digitale omstilling stiller f.eks. krav om nye færdigheder og innovation. Mange Nordplus Voksen-projekter arbejder med temaer som IT og digitalisering, entreprenørskab, uddannelse og arbejdsliv, vejledning samt grundlæggende færdigheder, og de bidrager dermed til mere konkurrencedygtighed. Herunder finder du eksempler på sådanne Nordplus Voksen-projekter.

 

Nordplus-projekt kortlægger fremtidens lærerkompetencer

Partnere fra Åland, Finland og Sverige kortlægger i udviklingsprojektet ”Rekonstruktion av livslångt lärande” (NPAD-2020/10104), hvilke kompetencer fremtidens undervisere vil behøve. Projektet er i gang med at udvikle et kompetencekortlægningsværktøj kaldet ”KOMPKART”. NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) har skrevet en artikel om projektet, som kan læses her. Sprog: SE. Du kan desuden læse mere om projektet, som først slutter i juni 2023 her. Sprog: SE

 

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet – et overset område, der nu belyses af Nordplus-projekt

Partnere fra Danmark, Finland og Island sætter i udviklingsprojektet ”Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet” (NPAD-2019/10012) fokus på, hvordan man kan karrierevejlede voksne, der allerede befinder sig på det omskiftelige arbejdsmarked. Projektet er mundet ud i en publikation med praktiske redskaber i en let og tilgængelig form til brug for vejledere. Publikationen kan hentes her. Sprog: DA

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

Login (2)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere