European Commission logo
Opret en bruger
Blog
Blog

Nordic Perspective Series: Digital omstilling

National Support Services (NSS) i Danmark, Finland, Sverige, Norge og Island har indsamlet indhold om den digitale omstilling i de nordiske lande.

Covid-19 krisen har haft en hidtil uset indvirkning på voksenuddannelse og efterladt mange i sektoren undrende over, hvad det næste bliver. Det er nu klart, at uddannelse og læring forbliver blended og vil kombinere både online og ansigt til ansigt-dimensioner.

Genskabelse af uddannelse til den digitale tidsalder er et kernefokus, som skal behandles, når man fokuserer på fremtiden for voksenuddannelse og hvordan man omformer den i lyset af den digitale omstilling.

Den Europæiske Union har defineret digitale kompetencer som en af otte kernekompetencer som ethvert individ skal have for at være i stand til at deltage fuldt ud på arbejdsmarkedet, uddannelse og samfundet generelt.

National Support Services i Danmark, Finland, Sverige, Norge og Island har indsamlet indhold om den digitale omstilling i de nordiske lande.

Digital transition

Danmark – Digital omstilling styrker og svækker lighed og demokrati

Danmark er et af verdens mest digitaliseret lande, men det kræver basale digitale færdigheder og især digital dannelse at sikre lighed og demokrati. I dette blogindlæg: Digital omstilling - både styrker og svækker - lighed og demokratikan du læse om mulighederne og udfordringerne, der kommer med den digitale omstilling, og også hvordan voksenlæring spiller en vigtig rolle i den digitale æra.

 

Finland – Digitale retningslinjer for fremtiden

I blogindlægget fra Finland: Digital guidelines for the future kan du læse om, hvordan den ekstraordinære situation med COVID-19 har vist, hvorfor voksnes basale digitale færdigheder er så vigtige i dag. Hvilken rolle spiller uddannelsessektoren i at give et stigende antal voksne de nødvendige færdigheder til liv og medborgerskab?

 

Norge – Seniorarbejdere har mestret overgangen til digitale arbejdsformer

Seniorarbejdere i Norge mestrer overgangen til digitale arbejdsformer. Dette er resultatet af en undersøgelse udført af det norske institut for samfundsforskning, bestilt af det norske center for seniorpolitik (Senter for seniorpolitikk). I 2020 gennemførte det norske direktorat for videregående uddannelser og færdigheder en undersøgelse om den norske befolknings digitale kompetencer og deltagelse. Yderligere er der lanceret et gratis online karrierevejledningsværktøj. Denne tjeneste giver offentlig, gratis e-vejledning på norsk til alle, der har brug for det.

 

Island – Digitale kompetencer – et skridt nærmere

I blogindlægget; digital competence - a step closer, kan du læse om Starfsmennt, uddannelsescenteret for offentligt ansatte i Island, som udgav et digitalt kompetencehjul, et læringsmateriale til at fremme folks generelle digitale kompetence. Ved at tilbyde disse læringsmaterialer er Starfsmennt med til at bygge bro over den videns kløft, der opstår, når teknologien tager fart.

 

Sverige – Nye perspektiver på læring

Pandemien har ført til forandringer inden for voksenundervisning. I et blogindlæg fra Sverige; Lessons in school or remotely? New ways of learning bring new perspectives on learning, reflekterer Irina Sadakova, der arbejder som lærer i svensk som andetsprog, over hvordan COVID-19-krisen har åbnet døren for et nyt paradigme om lærernes arbejde I voksenuddannelse. Hvad har vi lært af udfordringerne under pandemien?

 

Login (3)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere