Blog
Blog

Hand in Hand – videndeling om livslang læring

Hand in hand.

 

Hvad handler projektet om?

Erasmus+ KA2 projektet Hand in Hand er et partnerskab mellem fem europæiske biblioteker og voksenuddannelsescentre fra Italien, Polen, Finland og Danmark. Det er et 2-årigt projekt med et mål om, gennem erfaringsudveksling og videndeling, at udvikle bedre og mere brugervenlige læringstilbud. Fra Danmark er det Randers Bibliotek, der deltager.

I en tid, hvor voksenuddannelsesområdet og bibliotekerne søger efter nye og bedre måder at nå brugerne på, er samarbejde og videndeling om livslang læring en naturlig vej at gå. Gennem partnerskabet ønsker vi at udnytte hinandens kompetencer og finde nye måder at supplere hinanden på, til gavn for vores brugere. 

I Finland tænker de ud af boksen

Projektdeltagere fra de fire lande mødtes sidst i maj 2018 ii Finland til fem dage med forskellige læringsaktiviteter. Som inspiration til egen udvikling var vi på studiebesøg i Helsinki og fik oplæg af biblioteker og voksenuddannelsescentre, der har erfaring med at tænke nyt og anderledes, når de planlægger og udvikler deres tilbud til borgerne.

Studiebesøgene gik til Sello Biblioteket i Espoo, medborgerhuset Manula House, samt Oodi, som er det helt nye hovedbibliotek i Helsinki. Studiebesøgene og et oplæg fra Poleeni Kulturcenter i byen Pieksämäki, gav os disse overvejelser:

Fremtidens bibliotek er et åbent, offentligt rum, hvor mennesker ikke blot finder og deler informationer og får ny viden, men også et mødested, arbejdssted og et samlingspunkt for både kulturskabelse og kulturaktiviteter.Borgere er ikke længere passive forbrugere af tilbud, men aktive planlæggere, producenter og deltagere, der drager fordel af selvbetjeningsområder og muligheder for anvendelse uafhængigt af åbningstider.Åbenhed, transparens, tillid og lighed bør være i fokus. Lokalt demokrati vokser af, at vi lytter til borgerne og interesserer os for deres mening gennem hele processen fra planlægning til implementering.

Forståelse for brugeren

For at blive klogere på vores brugeres behov har vi, som en del af projektet, lavet forskellige typer lokale brugerundersøgelser. Resultaterne heraf har vi delt med hinanden. Resultaterne af vores egne lokale brugerundersøgelser er i fin overensstemmelse med, hvad vi erfarede på studiebesøgene i Finland:

Brugerne ønsker såvel fysiske områder til afslapning og fordybelse, som områder til forskellige aktiviteter, workshops, studiefaciliteter og making.Peer-to-peer learning var et tilbagevendende tema i såvel vores brugerundersøgelser som vores studiebesøg. Der blev nævnt hjælp til mobil og computer, opstart af læsekredse, filmklubber og deling af viden indenfor forskellige hobbyer og interesseområder.En vigtig pointe var desuden ønsket om aktiviteter på tværs af generationer, eksempelvis børn og bedsteforældre sammen eller fysiske aktivitetsområder for familier.

Det videre arbejde

Det er afgørende, at vi får en bedre forståelse for vores brugere, når vi skal planlægge og udvikle nye tilbud baseret på netop deres behov.

Det er også nødvendigt, at vi gør det nemmere for brugerne at deltage i vores aktiviteter. De skal ganske enkelt vide, at tilbuddene eksisterer. Det, der er af størst betydning for brugerne er ikke, hvem der tilbyder undervisning, men at undervisningen er let tilgængelig.

Sammen kan vi flytte barrierer og finde nye måder at tænke på. Ved at dele viden om planlægning, didaktik og undervisningsmetoder kan vi hver især forbedre vores værktøjskasse og reflektere over egen daglig praksis.

Næste gang projektdeltagerne fra de fire lande sætter hinanden stævne bliver sidst i oktober 2018. Denne gang samles vi til læringsaktiviteter og studiebesøg i Danmark, hvor vi på Randers Bibliotek er i fuld gang med at arrangere en spændende uge med temaerne digitalisering, sociale medier og e-læring.

 

 

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere

Kommende begivenheder