chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Internetplatform for voksenuddannelsesområdet i Europa

 
 

Blog

Vejledning og orientering vedrørende voksenelever: GOAL-projektet

30/04/2018
- Emil Thirup-Sorknæs
Sprog: DA
Document available also in: EN FI PL FR DE IT ES EL HU HR ET

/da/file/epale-goal-projectEPALE GOAL Project

EPALE GOAL Project

JD Carpentieri fra UCL Institute of Education taler om sin involvering i et internationalt projekt, hvis formål er at udvikle vejledning og orientering for at nå ud til lavtuddannede voksne og adressere deres behov. Denne artikel indeholder også links til casestudier fra tre af de deltagende lande og regioner – Flandern, Litauen Slovenien, Tjekkiet og Island.

 

Guidance and Orientation for Adult Learners-projektet (GOAL) var et samarbejde mellem seks partnerlande: Belgien (Flandern), Tjekkiet, Island, Litauen, Holland og Slovenien. Det havde til formål at udvikle eksisterende modeller til vejledning og orientering i de deltagende lande, så disse serviceydelser kunne nå ud til lavtuddannede voksne og adressere deres behov. Det testede den hypotese, at en vejledningsservice med fokus på lavuddannedes behov kunne være med til at øge denne gruppes deltagelse i uddannelse og erhvervsuddannelse. Hver af de seks partnerlande afprøvede nye vejledningsmodeller på to eller flere programsteder med specifikke målgrupper inden for den lavtuddannede voksne befolkning. Selvom det specifikke mål for GOAL-projektet til dels var forskellig fra land til land, havde afprøvningen fire primære formål:

  • udvikle og/eller fremme samarbejder og netværk med andre organisationer, der yder service til målgrupperne;
  • engagere sig i opsøgende aktiviteter, der er udformet til at bringe vejledningstjenester til de målgrupper;
  • definere de kompetencer, vejledere skal besidde, for at gøre dem i stand til at kunne adressere GOAL-klienternes specifikke behov; og
  • udvikle og på effektiv vis bruge vejledningsværktøjer, der er skræddersyet til lavtuddannede voksne.

Ud over kombinationen af disse fire interventionsstrategier, havde landene et femte, overordnet mål: at levere højkvalitets vejledningstjenester, der optimerede voksens resultater inden for uddannelse og/eller beskæftigelse.

Omfattende rapporter om resultaterne af projektet er tilgængelige på GOAL-hjemmesiden. Her har vi fokus på de konsekvenser for læring, som projektet har for program- og politikudvikling inden for to brede kategorier:

1) omkostninger og fordele ved partnerskaber og opsøgende arbejde, og

2) de potentielle fordele og begrænsninger ved GOAL-tilgangen til vejledning.

 

Omkostninger og fordele ved partnerskaber og opsøgende arbejde

Succesfulde partnerskaber øger sandsynligheden for, at politik- og programmiljøet henvender sig til "hele klienten" i stedet for kun individuelle, sektorspecifikke aspekter i klientens liv. Fremtidige programmer bør være opmærksomme på de klare fordele ved partnerskaber men også omkostningerne i form af programressourcer. Succesfuldt opsøgende arbejde involverer investering af betydeligt personaleressourceforbrug for at opbygge tillidsforhold mellem organisationer og mellem vejledningstjenester og potentielle klienter. Afprøvningen af GOAL-projektet tyder på, at indsatsen og omkostningerne i forbindelse med opsøgende arbejde sandsynligvis vil være højere, jo mere sårbare eller svære at nå de potentielle klienter er. Fremtidige programmer bør muligvis fokusere på målgrupper, der mere aktivt efterspørger tjenesteydelsen, og som ikke er lige så svære at opsøge. Med andre ord kan det være mere økonomisk levedygtigt og fornuftigt, hvis disse programmer er rettet mod "de lavthængende frugter", end hvis de bruger deres begrænsede ressourcer til at nå ud til mere marginaliserede voksne, selvom det sidstnævnte har størst brug for hjælp.

I det lange løb afhænger partnerskabers og det opsøgende arbejdes styrke og bæredygtighed af økonomiske og andre politiske mekanismer, der støtter disse tiltag. GOAL-projektet repræsenterede en sammenhængende politik i aktion – det vil sige, det var et eksplicit mål at udvikle, bidrage til og drage fordel af partnerskaber, der krydsede politiske grænser og gik ud over den traditionelle "politiske silo"-tilgang til offentlige tjenesteydelser. Programmerne ville nyde godt at større politisk støtte med det formål at reducere strukturelle hindringer for tværsektorielle partnerskaber. Politikerne vil drage fordel af en mere tydelig forståelse af, hvordan uddannelsesvejledning til lavtuddannede voksne passer ind med eksisterende (og mere højtstående) politiske mål og forpligtelser (f.eks. at reducere antal børn, der forlader skolen tidligt, og at øge deltagelse i livslang læring).

 

De potentielle fordele og begrænsninger ved GOAL-tilgangen til vejledning.

Vejledningsprogrammer for lavtuddannede voksne bør basere deres forventninger og tilgang på klientens behov og parathed. Hvor programmerne fokuserer på mere sårbare klienter, vil det sandsynligvis vise sig at være svært at påvise væsentlige gennemsnitlige forbedringer af klienternes uddannelse og/eller beskæftigelse. Det er muligt for selv meget sårbare servicebrugere at gøre store fremskridt, men disse klienter vil sandsynligvis ikke opnå målbare uddannelsesmæssige eller beskæftigelsesmæssige resultater uden først at tage sig af personlige og psykologiske problemer. Befolkningensandelen af lavtuddannede voksne er imidlertid meget heterogen, og for mange voksne i denne gruppe er fremskridt inden for uddannelse mulig med få vejledningssessioner af en høj kvalitet. I betragtning at af fremtidige programmer, der er baseret på GOAL, sandsynligvis skal retfærdiggøre deres omkostninger over for finansieringskilder og politikere, kan sådanne programmer med fordel målrette deres tjenesteydelser (i hvert fald i begyndelsen) til lavtuddannede voksne, der allerede har en relativt høj grad af "parathed" til at starte på en uddannelse.

Generelt var det største problem for de fleste GOAL-klienter ikke et manglende ønske om at forbedre deres kvalifikationer men manglende viden om uddannelsesmuligheder. Dette tyder på, at der er et betydeligt niveau af uudnyttet ønske og vilje blandt den lavtuddannede befolkning til at uddanne sig yderligere. Vejledning rettet mod lavtuddannede voksne kan således spille en vigtig rolle ved at hjælpe medlemsstaterne med at nå deres uddannelsesmål. Men i mangel på tilstrækkelig politisk forpligtelse til at yde uddannelsesvejledning til lavtuddannede voksne vil det imidlertid være vanskeligt eller endog umuligt at udvikle og fastholde bæredygtige udviklingsprogrammer af en høj kvalitet. Derudover vil manglen på passende finansiering af voksenuddannelseskurser resultere i, at få klienter vil kunne starte på og færdiggøre en uddannelse, uanset hvor høj kvaliteten af den vejledning de modtager er. Dette sidstnævnte punkt tyder på, at vejledningsprogrammer til voksenuddannelse måske ikke er en fornuftig investering for regeringer, hvis der ikke findes gratis eller tilskudsberettigede kurser, de kan starte på efter vejledningen. I det relevante politiske miljø virker vejledning af den type, der blev afprøvet i GOAL-projektet, imidlertid til at give betydelige resultater og kan spille en vigtig rolle i opfyldelsen af de nationale uddannelsesmål.

Vi har spurgt GOAL-partnerne, hvorfor de valgte at deltage i GOAL-projektet, hvad de lærte, og hvad de næste skridt er for dem i udviklingen af succesfulde vejledningstjenester inden for voksenuddannelse i deres lande. Du kan læse deres svar her:

GOAL-projektet varede fra februar 2015 til januar 2018 og blev koordineret af den flamske regerings Department of Education and Training. Evalueringen blev udført af UCL Institute of Education (IOE) i samarbejde med lokale evalueringsteams i hvert land.

Læs de komplette evalueringsrapporter fra GOAL-projektet

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
  • Ágnes Cserkútis billede
    Indeed, it is a very interesting project the results of which are worth promoting. I believe it is a kind of wake up call for guidance practitioners and policy makers that the key problem for the GOAL clients was not the lack of desire to improve their qualifications but the the lack of sufficient knowledge on educational opportunities. It implies that guidance services for adults should be better promoted not only in the GOAL countries, but everywhere in Europe. 
  • Karolina Lakatoshs billede
    Congratulations! This is a great programm and worth mentioning!