Blog
Blog

Folkeoplysning 3.0: Vi har brug for ny dannelse

Vi står midt i en enorm transformation af samfundet. Det kræver mere dannelse og bredere dannelse end nogensinde før.

Skrevet af Lene Rimestad, www.rimestad.dk, for EPALE Danmark. Foto af Jakob Boserup

Vi står midt i en enorm transformation af samfundet. Det kræver mere dannelse og bredere dannelse end nogensinde før. Vi er nødt til at have en base af viden for sammen at kunne skabe bæredygtige samfund.

”Vi er alle i samme båd, men vi står på hvert sit dæk.”

Med det billede beskriver økonom, futurist og folkeoplysningsaktivist Lene Rachel Andersen  vores samtid. Det nytter ikke noget, at kvinden på dæk 5 kun kender til sit eget fag, sit eget ”dæk”. Hun skal også kende de andres, og de skal kende hendes, for at de sammen kan styre båden i den rigtige retning.

For at forbinde dækkene på båden er vi nødt til at opgradere vores forståelse af den verden, vi lever i. Udfordringerne lige nu er ekstremt komplekse og krævende. For eksempel udfordrer teknologier som algoritmer, genteknologi og kunstig intelligens os demokratisk og etisk. Hvis vi skal passe bedre på jordkloden og opnå bæredygtighed, kræver det også global vilje, handlekraft og frem for alt viden, så vi kan træffe de rette beslutninger.

”Vi er nødt til at se i øjnene, at vi skal have et fundamentalt opgør med den samfundsform, vi kender i dag,” siger hun.

Derfor har vi brug for dannelse eller folkeoplysning i en ny version. En version 3.0. Folkeoplysning 1.0 udfoldede sig, da folkehøjskolerne uddannede unge fra almuen til en bevidstgjort, dannet bondebefolkning. Folkeoplysning 2.0 foregik under kulturradikalismen og det moderne gennembrud fra 1870’erne, hvor forfattere og andre store personligheder ruskede grundigt op i vores normer og tankesæt.

”Det skifte, vi står over for nu, kan sammenlignes med skiftet fra et feudalt landbrugssamfund til et demokratisk industrisamfund. Men det er et endnu større brud, fordi de teknologier, vi ser nu, ikke bare handler om, hvordan man kan producere og arbejde anderledes. De handler om, hvordan vi er mennesker,” siger Lene Rachel Andersen.

Lige nu er meget magt og mange penge koncentreret på otte hænder: Mark Zuckerberg, der ejer Facebook, Elon Musk, der producerer Tesla, Bill Gates, der grundlagde Microsoft og Jeff Bezos, der er den øverste chef for Amazon.

”De fire har større magt end nationalstater,” siger Lene Rachel Andersen.

 

Brug for voksenuddannelse

Det er ikke tilstrækkeligt, at alle under 25 får eller har den nødvendige viden og dannelse i version 3.0. Lene Rachel Andersen ser en enorm opgave for voksenuddannelserne, der ikke bare skal videreuddanne voksne i en faglighed, men også give dem viden og værktøjer til at forstå, hvad der er på spil, og til at kunne handle i forhold til, hvad de selv kan gøre.

”Vi er prisgivet hinanden. Og vi skal sammen have lagt et fundament for at kunne have de diskussioner og samtaleformer, som er nødvendige,” siger hun.

Den samtale skal også være på uddannelsesinstitutionerne.

 

To modeller

Lene Rachel Andersen diskuterer i sine bøger, hvad vi har brug for lige nu for at kunne overkomme at tage stilling til vores samfund.

Hun har udviklet en model for de syv store områder, vi alle sammen skal kende som et led i den nye dannelse 3.0.

 

Dannelsesrosen

Dannelsesrosen

Modellen viser de syv domæner:

  • Produktion
  • Teknologi
  • Faktuel viden/videnskab
  • Etik – principper, der anvendes i hidtil ukendte situationer
  • Narrativer – historie, religion og moralske værdier, som kan anvendes i hidtil kendte situationer
  • Æstetik
  • Magten i midten kan være religiøs, demokratisk, autoritær, oligarkisk eller andet

Modellen kan også bruges til at analysere den samfundsmæssige udvikling. Hvor meget er samfundet i balance i forhold til de syv områder, og hvor sammenhængende og samarbejdende er de forskellige elementer i dannelsesrosen?

Vi er nødt til at forstå alle syv domæner for at kunne trives, og for at vi kan navigere sikkert i vores samfund og træffe de mest velinformerede beslutninger for os selv og hinanden. Men vi har også brug for at se på dannelse som en udvikling, der ligner den udvikling, et menneske gennemgår fra spæd til senior.

Modellen med de ti tilhørscirkler illustrerer, hvordan vores erkendelse starter med os selv, men derefter rækker ud til andre omkring os.

 

Tilhørscirklen

Circles dansk

I dag har vi brug for folkeoplysning 3.0 til at hjælpe os alle til at udvikle den samhørighed og det ansvar, den selvstyring og siden hen den autenticitet, som gør os til moralske mennesker i alle ti cirkler – og dette helst lidt tjept,” skriver Lene Rachel Andersen i sin bog ”Dannelse – at blive et større menneske”.

For hvordan udvikler vi den identitets- og ansvarsfølelse i alle 10 cirkler af tilhørsforhold? De er alle ti nødvendige for et tværfagligt, globalt samarbejde til gavn for alle – også fremtidige generationer, som den yderste cirkel illustrerer.

”Vi skal have samtaler, så vi får øje på, hvad der foregår,” siger Lene Rachel Andersen.

De samtaler skal også tages på uddannelsesinstitutionerne.

Lene Rachel Andersen peger på et eksempel som: Hvad bliver der taget patent på lige nu i USA og i Kina? Hvad er de ti mest mærkværdige ting, som nogle mennesker tager patent på? Og hvilke konsekvenser kan det få for os som borgere i en global verden?

”Vi skal have nogle forskellige faggrupper i maskinrummet på skibet, men vi skal alle sammen deltage i den samtale,” siger hun.

Også voksenuddannelserne som AMU eller VUC kan lægge rum og tid til den samtale og debat. Så det handler ikke kun om at tage det store kørekort til lastbil med trailer, men også om at lære noget om bådens mange dæk og blive dannet i en version 3.0.

 

Bildung: Et ERASMUS+-projekt

Lene Rachel Andersen har skrevet flere bøger om, hvordan vi kan uddanne os til at blive bedre klædt på til de udfordringer, som vi står overfor lige nu.

Hun leder tænketanken Nordic Bildung og er med i Romklubben , der er en international sammenslutning af fremtrædende forretningsfolk og videnskabsmænd.

Hun er også en del af et stort ERASMUS+-projekt om dannelse: ”Bildung – inclusive lifelong learning systems”. Formålet med projektet er at bidrage til udviklingen af voksenuddannelserne i Europa ved at se holistisk på ”bildung” eller dannelse på dansk og ved at udforske de politiske og praktiske muligheder for voksenlæring og uddannelse. EAEA, European Association for the Education of Adults, leder projektet.

Projektet kører fra december 2020 til maj 2023.

Den første artikel om projektet er også skrevet af Lene Rachel Andersen.

Login (2)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere