Blog
Blog

FO-Aarhus: Målrettet medarbejderudvikling

FO-Aarhus har haft flere medarbejderudviklingsprojekter i ERASMUS+. En ”gylden mulighed”, kalder udviklingschef Anne Thorø Nielsen det.

Skrevet af Lene Rimestad for EPALE Danmark - www.rimestad.dk

 

FO-Aarhus: Målrettet medarbejderudvikling

”Den menneskelige bundlinje er positiv,” siger udviklingschef Anne Thorø Nielsen om at gennemføre ERASMUS+-projekter for medarbejderne i oplysningsforbundet FO-Aarhus.

”Det giver os en mulighed for at løfte den enkelte og samtidig løfte organisationen, når vi sender medarbejdere afsted på den form for efteruddannelse,” siger hun.

Det kan være ressourcekrævende at sende medarbejdere i voksenundervisningssektoren på efter- og videreuddannelse. For nogle uddannelsessteder som aftenskoler med mange løst tilknyttede undervisere eller for små skoler kan det være endnu sværere.

FO-Aarhus, der er en af de største, danske udbydere af aftenskolekurser, daghøjskole og andre tilbud til forskellige målgrupper, har gode erfaringer med at tage initiativet til efteruddannelse i samarbejde med relevante europæiske uddannelsesinstitutioner.

Selv om det kræver ressourcer, blandt andet når man skal udtænke det gode projekt, lede efter samarbejdspartnere, søge midler og finde ud af, hvilke medarbejdere der skal af sted, så kan det godt betale sig, mener udviklingschefen.

Lige nu er FO-Aarhus i gang med et ERASMUS+-projekt med både job shadowing, studieture og kurser i udlandet. Det er et projekt under mobilitetspuljen i ERASMUS+.

Samarbejdspartnerne i projektet er en stribe uddannelsesinstitutioner i Europa. I Belgien er samarbejdspartneren en aftenskole, som udelukkende drives med frivillig arbejdskraft. Her kan FO-Aarhus lære mere om, hvordan man motiverer og fastholder medarbejdere i en anderledes organisation. I Frankrig skal medarbejdere fra FO-Aarhus besøge en skole, der arbejder med unge, mens andre besøger en skole på Island, der også arbejder med unge. Også Østrig og Grækenland er på listen over lande, som medarbejderne besøger for at få inspiration.

FO-Aarhus udbyder forberedende undervisning og ordblindeundervisning til unge, der gøres klar til at fortsætte på en videregående uddannelse. Derfor er det oplagt at søge inspiration i de andre lande og se, hvordan andre europæiske uddannelsessteder håndterer de unge.

Om FO-Aarhus

FO-Aarhus

  • Er et oplysningsforbund og en socialøkonomisk virksomhed
  • Har en bred vifte af tilbud om undervisning og events
  • Driver både aftenskole, daghøjskole og specialtilbud til forskellige målgrupper
  • Er et af landets største oplysningsforbund med mere end xxx tilknyttede undervisere.
  • Råder over et område, ”FO-byen”. Visionen for FO-byen er at ”skabe et centrum for netværk, idéudvikling og oplysning”

Kilde: http://fo-aarhus.dk/

 

Inspiration på mange punkter

Helt konkret kan et tilbud om efteruddannelse give inspiration til forandringer.

Også tidligere har FO-Aarhus ladet sig inspirere andre metoder. Blandt andet lærte oplysningsforbundet for flere år siden om, hvordan man i Sverige bruger studiecirkler. I stedet for at en underviser stiller sig op foran et hold af kursister, sætter kursisterne sig sammen og lærer af hinanden ved at mødes om et emne.

Netop andre måder at organisere undervisningen og folkeoplysningsarbejdet bredt set er en af grundene til, at FO-Aarhus har valgt at besøge mange ungdomsorganisationer i projektet.

I loven om folkeoplysning står der: ”Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen”.

”Man kan diskutere, hvornår noget er et forpligtende fællesskab,” siger Anne Thorø Nielsen.

Hun oplever, at unge organiserer sig anderledes. Og at organisationer kan have en udfordring med at favne de nye fællesskaber. I andre lande har organisationer også andre tilgang at støtte unges fællesskaber og uddannelse.

”Vi vil gerne udvikle folkeoplysningen, så vi får flere forskellige aktivitetsfelter og kan favne nye typer af fællesskaber,” siger hun.

Heller ikke problemet med unge mennesker og beskæftigelse er rent nationalt. Alle europæiske lande kæmper med det.

”Jeg tror også, at det giver os en konkurrencefordel, at vi kigger efter løsninger på det problem i hele Europa,” siger hun

Et tredje element, som FO-Aarhus gerne vil udvikle, er det cafe- og samlingssted, som organisationen råder over. Derfor er det også skrevet ind som et element i ansøgning. FO-Aarhus driver et kulturhus, et samlingssted med en masse arrangementer, en cafe og kursusbutik, hvor folk kan hænge ud.

”Mange af de skoler, som vi besøger, har også nogle forskellige samlingssteder, og vi vil gerne lære mere om, hvordan man får sådan et kulturhus til at hænge sammen for at få fællesskabet og nye communities helt op at flyve,” siger hun.

Om projektet: Peertrain

FO-Aarhus’ projekt ”Borderless Peer Training” eller ”grænseløs sidemandsoplæring” varer to år.

I alt 18 mennesker skal af sted. 10 skal på job shadowing, 2 skal på kursus og 4 skal undervise i udlandet.

Der er 6 samarbejdspartnere i projektet ud over FO-Aarhus. Gureak Lanean i Spanien, Dinamo - vzw Stroom i Belgien, Dafni Kentro Epaggelmatikis Katarsis i Grækeland, Eurl Aristote I Frankrig, Viska, Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja i Island og den tyske organisation Jugend am Werk Steiermark.

Grænseløs mobilitet

”Det er ren luksus at få lov til at søge et projekt, hvor hele formålet er, at medarbejderne skal kunne tilegne sig viden og ny inspiration, og det aspekt gør sig gældende i alle projekter,” siger hun.

Selv uden den helt konkrete inspiration til forandring giver ERASMUS+-projekter mening. En stor del af gevinsten ved at sende medarbejdere på efteruddannelse er den udvikling, som sker med medarbejderne, mener Anne Thorø Nielsen.

Hun oplever, at medarbejderne bliver stolte over det arbejde, de udfører på deres egen arbejdsplads, ved møde andre kulturer og se andres måde at løse opgaven på.

”Medarbejderne får et break fra de driftsopgaver, de sidder med til daglig, de løfter blikket og fører samtaler med andre om, hvorfor vi gør, som vi gør. Det betyder nye vinkler og perspektiver på deres eget arbejde: Hvad vi kan i forhold til de internationale samarbejdspartnere,” siger hun.

En del af forarbejdet er derfor også at finde de mest motiverede og mest relevante medarbejdere at sende af sted på udveksling. Medarbejderne skal søge om at komme med.

”Det er meget svært at vælge, hvem der skal af sted,” siger Anne Thorø Nielsen.

Medarbejderne skal selv finde ud af, hvad der er relevant inden for projektets rammer, og er selv med til at skræddersy deres egen efteruddannelse.

”Det er en gylden mulighed for dem og for os som organisation. Jeg oplever, at vi får nogle stærkere medarbejdere med mere selvtillid og et mere globalt mindset,” siger hun.

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere