European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Få økonomisk støtte til arbejdet med bæredygtighed

Uddannelsesinstitutioner, der arbejder med bæredygtighed, kan søge støtte fra Nordplus og Erasmus+ til arbejdet.

Af: Malene Rickmann, hovedadministrator for Nordplus Voksen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Den 24. november afholdt de tre netværk Gymnasieskolernes Klimaalliance, VUC Verdensmålsforum og Erhvervsskolenetværk for FN’s Verdensmål sammen med RCE Danmark konference om verdensmål 4.7 i København. Jeg var så heldig at være med som repræsentant for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvor jeg arbejder med internationale uddannelsesprogrammer. Stemningen på konferencen gav mig inspiration til at skrive denne kommentar for at opfordre alle organisationer, der arbejder med bæredygtighed i uddannelsessektoren, til at søge midler fra Nordplus og Erasmus+.

På konferencen summede det af energi, lyst til at netværke og oprigtig interesse for den rolle, som uddannelse spiller i den bæredygtige omstilling. Særligt fire elever fra elevorganisationerne DGS, LH og EEO gjorde et stort og blivende indtryk på mig med deres velargumenterede opfordring til at involvere eleverne direkte i arbejdet med bæredygtighed. Eleverne ønsker sig f.eks. klimaråd på skolerne og uddannelse i bæredygtighed med fokus på handlekompetence for at modvirke klimaangst. Mit indtryk var, at alle havde stor sympati for elevernes ønsker, selvom flere også gav udtryk for, at det vil kræve kompetenceudvikling hos både lærere og ledere, hvis ønskerne skal opfyldes.

Jeg glædede mig over, at konferencen havde internationalt udsyn i form af oplæg fra professor Stephen Sterling fra Plymouth Universitet (UK) og professor Astrid Sinnes fra Norges Miljø og Biovidenskabelige Universitet. Stephen Sterling havde idéer til, hvor man skal starte, når man skal gentænke uddannelsessystemet for at gå fra uddannelse i bæredygtighed til bæredygtig uddannelse, mens Astrid Sinnes med udgangspunkt i sin bog ”Aktion takk!” havde mange konkrete eksempler på, hvordan unge har iværksat bæredygtighedsinitiativer, der kan tjene som inspiration for andre. Hun havde også gode tips til, hvordan man bringer de unges engagement i spil i undervisningen, så man fremmer handlekraft og ikke angst.

Jeg tror, at vi var mange, der kunne have tænkt os at rejse med Astrid Sinnes til Norge for at se, hvordan hun gør i praksis. Måske kunne man også drømme om at danne et netværk med folk som Stephen Sterling for at drøfte vejen mod bæredygtig uddannelse på tværs af landegrænser. Begge dele er muligt med støtte fra uddannelsesprogrammerne Nordplus og Erasmus+, der bl.a. yder økonomisk støtte til kompetenceudvikling af lærere og ledere – f.eks. i form af kurser og studieophold i Norden og EU. Eleverne og kursisterne kan også komme med ud at rejse, ligesom man kan søge om støtte til at danne netværk og lave udviklingsprojekter. Begge programmer har desuden et stort fokus på bæredygtighed som tema, så ansøgninger om dette tema vil være yderst velkomne. Min opfordring er derfor at kontakte mig og mine kolleger (nordplus@ufm.dk eller Voksen@ufm.dk), hvis man ønsker mere information om, hvordan Nordplus og Erasmus+ kan hjælpe i arbejdet med bæredygtighed. Nordplus har en åben ansøgningsrunde netop nu med ansøgningsfrist 1. februar 2022, mens Erasmus+ har frister 23. februar og 23. marts 2022. Vi glæder os til at høre fra jer!

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere

Kommende begivenheder