European Commission logo
Opret en bruger
Blog
Blog

Egmont Højskolen: Her indrettes alt efter kursisternes behov

Egmont Højskolen udbyder hvert semester 70 fag. Alle, også handicappede, kan deltage i fagene.

Egmont HøjskolenSkrevet af Lene Rimestad (www.rimestad.dk) for EPALE Danmark

Denne artikel er den første i rækken af artikler om inklusion i voksenlæringssektoren, som EPALE Danmark får produceret i år. 

Egmont Højskolen udbyder hvert semester 70 fag. Alle, også handicappede, kan deltage i fagene. Højskolen forsøger altid at finde en løsning, hvis omgivelserne og forholdene ikke matcher den enkeltes behov.

Et handicap opstår, når en person, som har en funktionsnedsættelse, møder en samfundsskabt barriere. Men hvad nu hvis alle barrierer fjernes, så hurtigt det kan lade sig gøre? Hvad nu hvis omgivelserne tilpasser sig den enkelte – og ikke forlanger det omvendte? Hvad nu hvis handicap ikke gøres til et problem for den enkelte, men derimod gør omgivelserne ansvarlige for, at inklusionen lykkes?

Sådan arbejder Egmont HøjskolenHer mødes unge med handicap med unge uden handicap på en alment dannende højskole med masser af muligheder for aktiviteter og læring.

”Vi er en almen dansk folkehøjskole, og vores overordnede formål, at vi som alle andre højskoler tilbyder undervisning og samvær,” siger forstander Søren Møllgaard Kristensen.

Men Egmont Højskolen adskiller sig fra andre højskoler ved, at skolen vægter samspillet mellem mennesker med vidt forskellige liv og livsvilkår. For her mødes elever med svære handicap og mindre funktionsnedsættelser med unge, der ikke har de samme udfordringer.

”Vi er alment sted, som kan rumme det specialiserede, og et specialested, som kan rumme det almene. Det møde og den erfaring kan noget særligt,” siger højskoleforstanderen.

 

De enestående

Egmont Højskolen har forskellige elever. ”De enestående” er de elever, som lever med et handicap, men ikke har brug for meget hjælp.  ”Borgerne” er elever med sværere handicap, og de får hjælp af ”assistenter” – elever, der er ansat af borgerne til at hjælpe med de praktiske ting, borgerne ikke selv kan: fx at stå op, tage tøj på eller spise.

Søren Møllgaard Kristensen oplever, at alle rykker sig i løbet af et højskoleophold. Mennesker med handicap finder måske ud af, at de kan mere, end de troede, og assistenterne lærer, at det er dybt betydningsfuldt at kunne forløse noget i andre.

”Vi er et samfund i miniskala, og vi insisterer på at se mennesker med et ligeværdigt og et nysgerrigt blik, men også på, at alle skal kunne være med, og nogle gange skal man sætte noget ind på, at det kan lade sig gøre.”

Søren Møllgaard Kristensen

Derfor håber forstanderen også, at eleverne, der forlader skolen, kan sprede ringe i vandet, og at inklusion bliver en naturlig del af samfundet.

”Den fulde funktionsevne er midlertidig for os alle sammen. Vi kan brække et ben eller brække sammen som mennesker. Både som babyer og som gamle har vi brug hjælp. Det er vigtigt, at vi får lavet et samfund som er designet til alle,” siger han.

Den tværgående dagsorden i verdensmålene er også leave noone behind. Der skal være plads til alle, og alle skal være med.

 

Barrierer skal væk

Højskolens tilgang til mennesker med handicap er enkel, men kræver også et overskud, mod og erfaringer. Hvis en handicappet ikke kan deltage i en aktivitet, skal det løses.

”Det er små og store tilpasninger, men vi sætter alt ind for, at alle kan deltage i alle fag. Det er genuin inklusion,” siger Søren Møllgaard Kristensen.

Skolens mest gennemgribende ambition er, at alle barrierer kan fjernes. På skolen kommer unge mennesker med handicap, der måske aldrig har sejlet en båd eller aldrig har været i en svømmehal. Egmont Højskolen har faciliteterne til, at det kan lade sig gøre. For eksempel er havnen og bådene indrettet, så alle kan deltage.

Højskolen er i gang med at ombygge skibet "Birgit"så der er plads til fire mennesker i elkørestol. Skibet skal kunne sejles med et avanceret joystick. Handicappede med fysiske eller kognitive handicap kan tage både navigationsbevis og den store duelighedsprøve. Nogle skibe er udstyret med specielle sæder, andre kan styres med en hånd og snoretræk. Hvis en elev har muskelsvind, kan han stadig instruere en hjælper i, hvordan båden skal sejles og dermed bevise sin duelighed på havet.

Hvis man ikke har været i en svømmehal, kan det skyldes, at vandet er for koldt, eller at den handicappede har forbundet det med ubehag at skulle klæde om foran andre. Højskolens svømmehal, Vandhalla, er indrettet med særlige omklædningsrum, bassiner med forskellige temperaturer, ramper og lifte, så alle kan være med.

”Uden at curle tager vi de samfundsmæssige forhindringer væk,” siger Søren Møllgaard Kristensen.

Fra ikke at bryde sig om vand kan en elev med handicap måske ende med at tage på undervandsjagt i havet efter at have brugt svømmehallens muligheder for langsom og tilpasset tilvænning.

 

Værdighed

Skolens værdigrundlag er myndighed, værdighed og solidaritet. Myndighed, fordi alle, også dem med kognitive og fysiske handicap, altid involveres i beslutninger om dem.

”Vi snakker altid til den handicappede, og så kan det godt være, at en værge skal være inde over beslutningen, men den enkelte skal være selvberoende i eget liv og skal selv træffe beslutningerne uanset handicap eller ej,” siger forstanderen.

Værdighed handler om, at alle mennesker har et værd i sig selv, en berettigelse og ret til at blive behandlet med respekt.

Solidaritet handler om at sætte sig en andens sted, og at være med til at tilbyde andre de samme muligheder, som man selv har.

Egmont Højskolen

”De bredeste skuldre tager det tungeste læs,” siger han og refererer Søren Kierkegaard. Kierkegaard skriver, at for at hjælpe må man først forstå den, man hjælper. Her i en omskrevet version af en passage ”Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed”:

Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han befinder sig og begynde lige der.

Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen må jeg visselig forstå mere end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere. Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan, så skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig, og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre i stedet for at hjælpe ham.

Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed over for den, jeg vil hjælpe, og dermed må jeg forstå, at dette med at hjælpe ikke er at ville herske, men at ville tjene.

Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjælpe nogen.

Kilde: Omskrevet fra Søren Kierkegaard: Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien, C.A. Reitzels Forlag, 1859


Fakta om Egmont Højskolen

  • Har plads til ca. 215 elever: 85 elever med funktionsnedsættelse eller handicap og 130 uden.
  • Omkring 50 elever har brug for omfattende personlig hjælp. Derfor ansætter de andre højskoleelever til at hjælpe sig udenfor undervisningstiden.
  • Har 120 ansatte, heraf 42 lærere og 35 hjælpelærere.
  • Udbyder 70 fag hvert semester, som alle kan deltage i.
 

Egmont Højskolen

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Ønsker du et andet sprog?

Dette dokument er også tilgængeligt på andre sprog. Vælg et nedenfor.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere