Gå til hovedindhold
Blog
Blog

Det specialiserede voksenområde - inspiration til den økonomiske styring

(Billede er lånt fra VIVE, fotograf Lars Degnbol)

 

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, har, på foranledning af Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, undersøgt hvordan kommunerne kan udivkle den økonomiske styring på det specialiserede voksenområde. Undersøgelsen er sammenfattet i en rapport og en PowerPoint-præsentation.

Det specialiserede voksenområde er et område, hvor det ofte er vanskeligt at styre økonomien, og VIVE giver i rapporten inspiration til, hvordan det kan gøres bedre, ved hjælp af seks fokuspunkter:

1. Styringsstrategi på to ben.

2. Dialogbaserede styringsmodeller.

3. Stærk visitation og løbende opfølgning på borgere.

4. Styringsgrundlag om antal indsatser, udgifter til dem og tilgang af borgere.

5. Præcise regnskabsprognoser og handleplaner ved afvigelser.

6. Styringsinformation om udgifter, aktiviteter og resultater.

 

De seks fokuspunkter er baseret på en undersøgelse af syv kommuner, hvoraf de fem har god økonomistyring og de to sidste var referencekommuner. Rapporten og PowerPoint-præsentationen er tænkt som inspiration til kommunerne, til at reflektere over egen nuværende praksis.

Datagrundlaget for analysen består af centrale dokumenter og interview med en række medarbejdere og chefer fra det specialiserede voksenområde i de syv kommuner, der medvirker i analysen – herunder interview med fagchefer, økonomichefer, myndighedsledere, økonomikonsulenter og udførerledere. Derudover har de syv kommuner deltaget i to fælles workshops. I den ene workshop blev der foretaget en kortlægning af deltagerkommunernes økonomistyringspraksis, og i den anden blev undersøgelsens konklusioner kvalificeret af deltagerkommunerne.

 

Du kan finde rapport og link til PowerPoint-præsentation på VIVE's hjemmeside her: www.vive.dk.

 

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere