Gå til hovedindhold
Blog
Blog

”Der sker også mange gode ting i udlandet”

Hvordan foregår efteruddannelse i andre lande? Det undersøger videre- og efteruddannelsesafdelingen på HF & VUC Fyn.

Af Lene Rimestad, www.rimestad.dk

 

Videre- og efteruddannelse af ansatte i virksomheder er i vækst. Derfor giver det god mening, at underviserne både samarbejder nationalt og rejser ud for at få inspiration fra andre europæiske organisationer, mener Michael Fjeldsted. Han er chef for videre- og efteruddannelsen, VEU, på HF & VUC Fyn.

”Vi har samarbejdet med andre VUC’ere i Danmark for at opkvalificere konsulenter, lærere og ledelse på VEU-området, men der sker også mange gode ting i udlandet,” siger Michael Fjeldsted.

HF & VUC Fyn har deltaget i flere projekter og er lige nu selv ansvarlig for et EU-projekt, der startede 1. oktober 2019.

Titlen er ”VEU UndervisningsDesign til virksomheder”. Målet er at de ansatte får mere viden om og inspiration til, hvordan andre europæiske landes organisationer og uddannelsesinstitutioner arbejder med undervisningsdesign og tilrettelæggelse af undervisning for medarbejdere fra virksomheder. 

”Projektet er lige kickstartet, og nu skal det formidles ud i vores organisation, og så kan medarbejderne byde ind med, hvad de har lyst til at opsøge af ny viden,” fortæller Michael Fjeldsted. 

Der er dog allerede planer om en tur til lignende organisationer i Norge for at lære om, hvordan nordmændene formår at samarbejde med og sælge kurser til virksomheder.

Projektet har fået 4200 euro i projektstøtte fra Erasmus+.

Globalisering

Et aspekt af projektet er at understøtte og udvikle de ansattes kompetencer til at tænke innovativt. Mange af de virksomhederne, som HF & VUC FYN arbejder med, har flere nationale afdelinger og nogle gange også udenlandske søstervirksomheder, og det stiller nye krav til den undervisning, som virksomhederne gerne vil have hos VUC Fyn. 

”Undervisningen tager udgangspunkt i de opgaver, den enkelte medarbejder i virksomhederne har. Når medarbejderne på en virksomhed, har været på kursus hos os, skal de kunne gå ud og bruge færdighederne dagen efter, og det er noget andet end for dagskursisterne på VUC eller HF,” siger Michael Fjeldsted.

Globaliseringen i virksomhederne betyder, at virksomhederne også efterspørger nye undervisningsformer og undervisningsmaterialer rettet mod tosprogede målgrupper. 

”Det er godt at møde andre. Når vi taler med mennesker fra en anden kultur, kommer der nogle andre spørgsmål, og vi får en anden forståelse for hinanden og får udfordret vores egen forforståelse,” siger Michael Fjeldsted.

Åben for forandringer

Når en gruppe ansatte rejser ud, er deres mindset indstillet på at lade sig inspirere.

”Alene at tage af sted gavner, fordi vi har indstillet os på, at der er nogle ting, som vi gør i dag, som kan gøres på andre måder. Vi er klar til at modtage og lade os inspirere. Og det skaber begejstring at se, hvordan andre arbejder med de samme ting som os,” siger han.

”Det fantastiske ved Erasmus+ er, at vi søger om en pulje penge, men den enkelte medarbejder byder selv ind med, hvad han eller hun kunne tænke sig og booker selv sin rejse. Det er en god aktiverende og motiverende måde at gøre det på, fordi den enkelte har stor indflydelse,” siger Michael Fjeldsted.

 


Projektet ”VEU UndervisningsDesign til virksomheder”

• Medarbejderne fra videre- og efteruddannelsesafdelingen på HF &VIC Fyn rejser til andre europæiske lande.• Aktiviteter i projektet vil være jobshadowing, virksomhedsbesøg, undervisningsobservation ved skolebesøg samt i mindre grad kursusdeltagelse for at opnå viden om innovative arbejdsformer.• Formålet er at ”forbedre lærere, ledere, konsulenters og vejlederes kvalifikationer til at indgå i VEU-arbejdet”.• Det handler især om 1) design af undervisningsformer - både til ordinær klasseundervisning (fysisk deltagelse) samt til fjernundervisning (online deltagelse) og 2) Design af undervisningsmaterialer - både trykte og digitale.


Tidligere projekt: Vejledere rejste ud

”Jeg vil opfordre alle til at tage sted.”

Sådan siger Heidi Juul Kjær, der er studievejleder og har deltaget i et projekt i 2018, hvor medarbejdere fra HF & VUC Fyn fik mulighed for at rejse ud og få inspiration fra andre europæiske lande. 

Alle de ca. 25 deltagerne i projektet skulle blandt andet på en workshop fremlægge deres bedste ideer til, hvordan man fastholder kursister og studerende.

”Landene arbejder meget forskelligt og har meget forskellige rammer, så vi kunne selvfølgelig ikke lære lige meget fra alle deltagerne,” siger hun. 

Der er stor forskel fra Finland til Schweiz. I Finland er det meste gratis og fleksibelt, i Schweiz betaler kursisterne for at tage uddannelsen og arbejder måske fuldtid ved siden af. Det gør en kæmpe forskel, når en dansk organisation skal kunne spejle sig i andre organisationer tilgange til fastholdelse.

”Men bare det at snakke med mine kolleger og blive enige om, hvad der er vigtigt for os, betød noget,” siger Heidi Juul Kjær.

Projektet, DIDO, “Developing Innovative Didactics for Workplace Training”, var ledet af CVO Antwerpen, der udbyder voksenuddannelse i Belgien.


Fakta om VUC og VUE Odense

• HF & VUC FYN er Danmarks største VUC. • Organisationen har stort fokus på voksen efter- og videreuddannelse, VEU, og tilbyder undervisning rettet mod erhvervsvirksomheder.• I HF & VUC FYN indgår afdelingerne: Odense, Glamsbjerg, Middelfart, Nyborg, Ærø, Svendborg Faaborg og Søndersø.  

Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere