chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

 
 

Imigranti

Petra Eyawo-Hauk z DANAIDA vypráví, jak digitální pokrok mění rozvoj úlohy školitelů v oblasti základního vzdělávání. Nejde při tom pouze o nové nástroje a metody, ale jde také o politiku a přípravu společnosti na tento rozvoj a dále i o to, jak na tyto změny můžeme lidi připravit.

Vyhlašujeme výzvu pro osoby pracující v oblasti vzdělávání migrantů a cizinců v České republice k účasti na odborné studijní návštěvě "Dobrá praxe ve vzdělávání migrantů v Německu", kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce v rámci projektu EPALE: Networking Visits.

 

Téma: Nové přístupy a dobrá praxe při vzdělávání dospělých migrantů v Německu.

Jaké zkušenosti a jaké nástroje lze přenést do České republiky?

 

Jaké nové nástroje ve vzdělávání a kariérovém poradenství máme dnes k dispozici? Jaký vliv má na dostupnost poradenských služeb čím dál častější využívání online poradenských služeb? Jak mění poptávku po těchto službách zavádění nových technologií? Tím vším se zabývala Konference Euroguidance 2017 a to jak na plenárním zasedání, tak i v paralelních diskusních panelech. Zde jsou některé postřehy z konference.

Komise navrhuje efektivnější migrační a azylovou politiku, hlavní elementy:

  • Posílení útvaru pro návraty migrantů u Evropské pobřežní a pohraniční stráže
  • Urguje členské státy, aby pokročily s reformou Společného evropského azylového systému
  • Užší spolupráce se zeměmi původu a transitu, posílení Svěřeneckého fondu pro Afriku
  • Pilotní projekt na legální migraci – fokus na třetí země, které s EU spolupracují v boji proti té nelegální
  • Nové schéma pro přesídlení 50 000 uprchlíků legální cestou, vyčlenila na to 500 milionů EUR

27/09/2017

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání CEPEFOP vyhlásilo Výzvu k podávání návrhů “Complementary pathways for adult refugees: the role of VET, skills and qualifications”. 

Výzva byla publikována v příloze the Official Journal of the European Union 2017/S 130-265064 of 11/07/2017. 

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová dnes v rámci konference European Business Summit hostí druhé kolo evropského dialogu o dovednostech a migraci.

Rada města Plzně po svém posledním jednání oznámila že město obdrželo od Ministerstva vnitra dotaci ve výši 958 900 korun. Tyto finanční prostředky mají sloužit k lepšímu začlenění cizích státních příslušníků žijících v Plzni, jejich rodin a zejména pak malých dětí do běžného života.

Cílem je, aby byly podpořeny projekty směřující k začlenění cizinců a zlepšení vzájemných vztahů mezi cizinci a zdejšími obyvateli. 

Jiří Kocourek

South East Asia – liaison vytvořil v ČR dlouhodobě udržitelné a efektivní nástroje vzdělávání migrantů. Patří mezi ně metodika vzdělávání a podpory interkulturních asistentů, lektorů českého jazyka pro vietnamské mluvčí, interkulturní informační kancelář, výuka českého jazyka pro vietnamské mluvčí. Tyto nástroje nyní nadále přenáší a multiplikuje v různých institucích. Poprvé pilotuje možnosti jejich integračního a resocializačního uplatnění ve věznici.

Všude se objevuje názor, že je migrace problém. Cílem následujícího plánu (SDGs), který je odvozen od Rozvojových cílů pro milénium (MDG) z Dakaru, jsou otázky vzdělávání a rozvoje, stejně jako sociální aspekty. Migrace není SDG opomíjena. S tím úzce souvisí chudoba, země původu a prvky související se zeměmi, které migranty přijímají. Tři spolky se spojily, aby se pokusily vyvrátit předem zažité názory na migraci. Jedno sezení se konalo v březnu v regionu Pas de Calais. Další setkání se budou konat do června 2019, mezitím i setkání 21.června 2019 v Lille.
8 Srpen 2019
by Daniela Krtičková
(cs)
2 Komentáře

Projekty komunitního zahradničení mohou mít zásadní pozitivní vliv na zdraví, pocit pohody a vzdělávání dospělých. Dobrovolníci a pracovníci dostanou příležitost získat klíčové dovednosti, včetně těch, které jsou zaměřené na bezpečnost potravin, životní prostředí a přírodní vědy, ale také komunikaci a práci v týmu. Tyto dovednosti mohou pak uplatnit v dalším vzdělávání a smysluplných povoláních. Každý, kdo se zapojí bude mít prospěch ze zlepšení duševního a fyzického zdraví, protože bude pobývat v přírodě a bude se pozitivně podílet na zlepšení své místní komunity. 

Tematický koordinátor Simon Broek sdílí své zamyšlení na důležitou rolí dobrovolníků ve vzdělávání dospělých, ale také zdůrazňuje, abychom nezapomněli, že dobrovolníci by neměli být používáni místo profesionálních vzdělavatelů dospělých.

Výroční konference EBSN 2017 se bude zabývat úlohou základních dovedností při integraci. Víme, že studium jazyka hostitelské země hraje klíčovou roli v sociální integraci dospělých migrantů. Již dříve jsem na EPALE psal o „sociálním obratu“ ve studiu jazyků s posunem od popisů jazykového učení jako čistě kognitivního procesu, který se odehrává v naší hlavě, k pochopení toho, že protože je jazyk sociální fenomén, který používáme k vytváření významu v interakci s ostatními v sociálních kontextech, na studium jazyků by mělo být rovněž nahlíženo jako na sociální, spíš než individuální proces. Uznání sociokulturní povahy jazykového učení nás povzbuzuje k rozvíjení modelů studia jazyků, které zasahují i mimo třídu a podporují dospělé migranty při rozvoji jazyka, který potřebují k zapojení do sociokulturních postupů, které jsou pro ně důležité.
5 Prosinec 2017
by Daniela Krtičková
(cs)
3 Komentáře
Středa 11 Září 2019 - Pátek 13 Září 2019, Slovakia

Career Guidance for Inclusive Society - 2019 IAEVG International Conference

IAEVG International Conference is on of the largest annual events in Career Development. The focus of this year's conference is on guidance and adult learning as levers of social inclusion.

Čtvrtek 27 Červen 2019, Germany

Aktivierung, Kompetenz, Integration: Wege und Ressourcen zur Förderung und Integration von Migrantinnen und Migranten

Es gibt kein Patentrezept für gelingende Integration von Migrantinnen und Migranten, doch es gibt viele Wege und Möglichkeiten, Ansätze und Projekte auf nationaler und europäischer Ebene. Die Menschen, die tagtäglich in der Beratung und Unterstützung im Bereich Integration und Migration tätig sind, verfügen über einen Fundus an Erfahrungen und Erkenntnissen, über den wir uns austauschen wollen. Wir laden Sie herzlich ein, sich auf unserer Veranstaltung zu vernetzen, sich voneinander und von den eingeladenen Fachleuten inspirieren zu lassen und damit neue Impulse, Anregungen und Motivation für Ihre Arbeit mitzunehmen.
17 Červen 2019
by Katrin Echtermeyer
Štítky:
Středa 19 Červen 2019, Belgium

TALENTS Conference (#TALENTSbxl)

To explore ways of a fast access of immigrants and refugees to the world of work – this was the main goal of the ERASMUS+ Strategic Partnership “New TALENTS for companies – developing the potentials of immigrants and refugees” The Austrian, German, Italian, Norwegian and Swedish project partners are main stakeholders of integration and implemented new strategies of labour market access – as jobs are the most important basis for integration.

Pátek 14 Červen 2019, Sweden

Panelsamtal på Järvaveckan om folkbildning i marginaliserade stadsdelar

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Folkbildningsrådet arrangerar ett seminarium om en ny rapport från Folkbildningsrådet som handlar om folkbildning i marginaliserade stadsdelar.

Mer än hälften av folkbildningens deltagare finns i landets större städer. Städernas utmaningar har blivit folkbildningens angelägenhet. Vilken roll spelar studieförbund och folkhögskolor i städernas marginaliserade områden? Ett samtal om folkbildningens betydelse för deltagarna, föreningslivet och samhället.

Úterý 11 Červen 2019, Poland

We All Stand Together: Kamila i Marek opowiedzą o Integracji

Warsztat szkoleniowy z projektu Erasmus+ "We All Stand Together" , skierowany do dorosłej lokalnej społeczności będzie się skupiał na szeroko rozumianej tematyce  przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych, mniejszości etnicznych czy religijnych oraz osób niepełnosprawnych.

Tato publikace čerpá z přednášek na konferenci rakouské EPALE s názvem "Upskilling Pathways: rovné příležitosti a participace prostřednictvím vzdělávání dospělých". Konference se konala 21. června 2018 ve Vídni

Analýza z roku 2015 přináší poznatky z českého online prostoru. Nejvíce se věnuje analýze toho, kdo, co, na jakých stránkách a s jakým úmyslem píše o muslimech a migrantech v diskusích pod články v internetových denících a na Facebooku. Vysvětluje pojem „hate speech“ a obsahuje kapitolu o způsobech, jak se chovat a jak argumentovat, když se člověk setká s projevy nenávisti ke skupinám lidí. Dozvíte se, které skupiny lidí tuto nenávist nejvíce vyjadřují, a co je k tomu vede.

Příručka, kterou vydala společnost Člověk v tísni v roce 2015, je příspěvkem k tehdy vrcholící „migrační krizi“. Ačkoliv téma není již tak často přítomné v médiích, mnoho z předsudků ohledně cizinců žijících v nebo přicházejících do České republiky stále přetrvává. Příručka je primárně určená středoškolským učitelům, ale je zcela vhodná pro každého, kdo se chce dozvědět skutečná čísla např. o původu cizinců žijících v ČR, o srovnání situace v ČR a jinde ve světě a o způsobu, jakým o migraci mluví média. Je zásadním zdrojem informací pro ty, kdo mají odvahu veřejně o tématu diskutovat.

Výukový materiál vznikl jako metodika pro budoucí storytelling jako zážitkovou vzdělávací metodu v projektu Erasmus + "Zmocňování osob ohrožených sociálním vyloučením rozvojem vypravěčských technik v méně rozvinutých zemích EU", zkráceně "StoryTeller". Publikaci připravilo konzorcium partnerů.

V oblasti vzdělávání dospělých platí, že vzájemná výměna v rámci Evropy je stále více určující pro každodenní pracovní život; digitalizace a internacionalizace vytvářejí nové možnosti pro vytváření sítí kontaktů.

Především s ohledem na vývoj migrace v posledních letech se od vzdělávání dospělých vyžaduje, aby konkrétně reagovalo na nové výzvy a příležitosti prostřednictvím evropských sítí.

The MILE Guide je určen vzdělavatelům dospělých, kteří podporují rozličné skupiny migrantů, ať už z mimoevropských zemí, nebo v rámci vnitřní evropské migrace.

Tato publikace je praktickým zdrojem postupů a návodů pro ty, kteří chtějí pomáhat migrantům osvojit si neformálně získané dovednosti a znalosti v novém socio-kulturním kontextu.

Skutečnost, že se politická opatření a postupy zaměřené na využívání potenciálu dětí migrantů mezi jednotlivými zeměmi významně liší, dokládá, že se toho státy mohou od sebe vzájemně mnoho naučit.

Zpráva shrnuje dostupné údaje a politické ukazatele v této oblasti. Vychází z analýzy Programu OECD s názvem „Programme for International Student Assessment“ (PISA; Program mezinárodního hodnocení studentů) a vznikla na direktorát OECD pro vzdělání a dovednosti. 

Studie je dostupná online v angličtině.

Vzdělávací a zároveň marketingové video "Budování finského bohatství: století Finska a rodiny Virtanen" vypráví o historii Finska a cestě k úspěchu, zejména v oblasti vzdělávání a rovných příležitostí. Virtanen je fiktivní finská rodina. Video je zaměřeno na migranty.