European Commission logo
Vytvořit účet
Štítky

Štítky

Learner Support Theme.
Studující

Příjemci, kteří získávají znalosti prostřednictvím lekcí, studia, praktických cvičení a dalších metod

Learning environments Theme.
Prostředí

Fyzické nebo online lokace, souvislosti a kultury, ve kterých učitelé a školitelé dospělých vyučují.

Policy Theme.
Politika

Podmínky, financování a plány zahrnující společné cíle a postupy v oblasti vzdělávání dospělých.

Quality Theme.
Kvalita

Úroveň kompetencí nebo standardů dosažená vzdělávací aktivitou, materiálem nebo programem