European Commission logo
Create an account

Creativity and culture

„Může hrát učení dospělých strategickou roli při představování a budování budoucnosti, která bude udržitelná, inkluzivní a krásná?

Nový evropský Bauhaus lze použít jako kompas k rozvoji „míst, postupů a zkušeností, které jsou obohacující, udržitelné a inkluzivní“, čímž přispívají k utváření odolnějších komunit. Podněcováním dialogu napříč kulturami a podporou posílení postavení jednotlivců a demokratického vědomí dospělých studentů je kulturní vzdělávání hlavní hnací silou, která umožní sociální soudržnost. Jaké kreativní nástroje a metodiky sociální soudržnosti jste objevili? Co se děje v multidisciplinárních kulturních prostorech a vznikajících kreativních ekosystémech? Jak kreativita v oblasti učení dospělých spojuje lidi k šíření krásy a pocitu sounáležitosti? Jak můžete prostřednictvím celoživotního učení efektivně formovat inkluzivní a na člověka zaměřenou společnost?

Upřesněte vaše výsledky

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

ZEMĚ

Můžete vybrat více možností