Creativity and culture

„Může hrát učení dospělých strategickou roli při představování a budování budoucnosti, která bude udržitelná, inkluzivní a krásná? Nový evropský Bauhaus lze použít jako kompas k rozvoji „míst, postupů a zkušeností, které jsou obohacující, udržitelné a inkluzivní“, čímž přispívají k utváření odolnějších komunit. Podněcováním dialogu napříč kulturami a podporou posílení postavení jednotlivců a demokratického vědomí dospělých studentů je kulturní vzdělávání hlavní hnací silou, která umožní sociální soudržnost. Jaké kreativní nástroje a metodiky sociální soudržnosti jste objevili? Co se děje v multidisciplinárních kulturních prostorech a vznikajících kreativních ekosystémech? Jak kreativita v oblasti učení dospělých spojuje lidi k šíření krásy a pocitu sounáležitosti? Jak můžete prostřednictvím celoživotního učení efektivně formovat inkluzivní a na člověka zaměřenou společnost?

Upřesněte vaše výsledky

ZEMĚ

Můžete vybrat více možností