Learning communities

„Učení probíhá v komunitách, buduje komunity a pomáhá jim růst. Vycházíme-li z předpokladu, že učení je přínosné jak pro jednotlivce, tak pro společnost jako celek, toto tematické zaměření bude zkoumat, jak lze vytvořit inkluzivní učící se komunity v celém evropském prostoru. Zvláštní pozornost bude věnována následujícím tématům: učící se města; třetí prostory a bezpečné prostory; venkovské oblasti; programy rodinné gramotnosti; učící se komunity na pracovišti; nové pojetí vzdělávacích komunit napříč virtuálním, fyzickým a smíšeným vzdělávacím prostorem; dobrovolníci a komunitní rozvoj; iniciativy určené zranitelným a znevýhodněným skupinám“.

Upřesněte vaše výsledky

ZEMĚ

Můžete vybrat více možností