European Commission logo
Vytvořit účet
Zdroje

Zdroje

Centrum zdrojů EPALE je banka materiálů, které vám pomohou mít aktuální informace o osvědčených postupech a referenčních dokumentech z oblasti vzdělávání dospělých.

Publikujeme zde případové studie inovativních přístupů ve vzdělávání dospělých, zprávy a politické dokumenty, ale i články z časopisů a novin.

Naleznete zde i otevřené vzdělávací zdroje a také školicí a výukové materiály, takže budete mít vždy přístup k nejlepším nástrojům, které vám pomohou v každodenní práci.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

ERASMUS+ 2021-2027 Programme Guide

Komise dnes (25.3.2021) přijala první roční pracovní program pro Erasmus + 2021–2027. S rozpočtem 26,2 miliardy EUR (ve srovnání s 14,7 miliardami EUR na období 2014–2020), doplněným přibližně 2,2 miliardami EUR z vnějších nástrojů EU, bude nový a vylepšený program financovat projekty vzdělávací mobility a přeshraniční spolupráce pro 10 milionů Evropanů všech věkových skupin a všech prostředí. Bude se snažit být ještě inkluzivnější a podporovat zelené a digitální transformace, jak jsou popsány v Evropském vzdělávacím prostoru. Erasmus + rovněž podpoří odolnost systémů vzdělávání a odborné přípravy tváří v tvář pandemii.

Založil/a | Přidáno 1 rok před

ZELENÁ KNIHA O STÁRNUTÍ - Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti

Evropská komise předložila zelenou knihu k zahájení široké politické debaty o problémech a příležitostech stárnoucí evropské společnosti. Tento trend má významný dopad na každodenní život jednotlivců i na naši společnost jako takovou. Účelem této zelené knihy je zahájit rozsáhlou politickou rozpravu o stárnutí s cílem projednat možnosti, jak předjímat výzvy a příležitosti, které s sebou stárnutí přináší, a jak na ně reagovat.

Založil/a | Přidáno 1 rok před

Boosting social and economic resilience in Europe by investing in education

Posílení sociální a ekonomické odolnosti v Evropě investováním do vzdělávání

Tato zpráva se zaměřuje na sociální a ekonomickou odolnost, které lze dosáhnout dobře navrženými a dobře cílenými investicemi do vzdělávání. Poskytuje přehled individuální a společenské návratnosti vzdělání z hlediska ekonomických i mimoekonomických účinků. Mezi nejdůležitější ekonomické výhody pro jednotlivce patří lepší dovednosti, lepší zaměstnatelnost, vyšší produktivita a vyšší výdělky.

Založil/a | Přidáno 1 rok před