Zdroje

Zdroje

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

Boosting social and economic resilience in Europe by investing in education

Posílení sociální a ekonomické odolnosti v Evropě investováním do vzdělávání

Tato zpráva se zaměřuje na sociální a ekonomickou odolnost, které lze dosáhnout dobře navrženými a dobře cílenými investicemi do vzdělávání. Poskytuje přehled individuální a společenské návratnosti vzdělání z hlediska ekonomických i mimoekonomických účinků. Mezi nejdůležitější ekonomické výhody pro jednotlivce patří lepší dovednosti, lepší zaměstnatelnost, vyšší produktivita a vyšší výdělky.

Založil/a | Přidáno 9 měsíců ago

Virtuální vzdělávání – Demagogie dnešní doby? (1/2)

Úspěch prosperující společnosti vychází nejen ze schopnosti jejích manažerů najmout ty správné lidi, ale také z ochoty je dále vzdělávat, aby mohli co nejefektivněji vykonávat svou práci. Je statisticky potvrzeno, že společnost, která pravidelně a systematicky investuje do vzdělávání svých zaměstnanců, má mnohem větší šanci držet krok s novými trendy na trhu a může se i sama nadále vyvíjet a růst.
Založil/a | Přidáno 1 rok ago

Národní soustava kvalifikací v roce 2018

Stručná zpráva o Národní soustavě kvalifikací (NSK) v jedenáctém roce platnosti zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání obsahuje odpovědi na pět otázek souvisejících s jejím dosavadním vývojem, s dosaženým stavem a s významem popsaným ve vybraných souvislostech, které jsou důležité nejen z pohledu Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).
Založil/a | Přidáno 1 rok ago