European Commission logo
Vytvořit účet
Resource Details
ZDROJ

ZELENÁ KNIHA O STÁRNUTÍ - Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti

GREEN PAPER ON AGEING.

Evropská komise předložila zelenou knihu k zahájení široké politické debaty o problémech a příležitostech stárnoucí evropské společnosti. Stanovuje dopad tohoto výrazného demografického trendu na naši ekonomiku a společnost.

Zelená kniha rámuje debatu o stárnutí stanovením rychlosti a rozsahu demografických změn v naší společnosti, jakož i dopadu, který to má na naše politiky a na otázky, které si musíme položit. To zahrnuje vše od podpory zdravého životního stylu a celoživotního učení po posílení systémů zdravotní péče a péče o starší populaci. Zdůrazňuje potřebu zapojit více lidí do pracovního procesu, zdůrazňuje příležitosti pro vytváření pracovních míst a zkoumá dopad stárnutí na naši kariéru, blahobyt, důchody, sociální ochranu a produktivitu.

Zelená kniha zaujímá přístup založený na životním cyklu, který se zabývá univerzálním dopadem stárnutí na všechny generace a životní etapy. Přitom zdůrazňuje význam nastolení správné rovnováhy mezi udržitelnými řešeními pro naše systémy sociálního zabezpečení a posílení mezigenerační solidarity.

        

Okolnosti

Komise zařadila demografii na vrchol politického programu EU. Komise v červnu 2020 vydala  Zprávu o dopadu demografické změny ukázující, že v posledních pěti desetiletích se očekávaná naděje dožití při narození zvýšila u mužů i žen přibližně o 10 let. Zelená kniha o stárnutí je prvním výsledkem této zprávy, zahajuje debatu o hlavních otázkách stárnutí v Evropě a po ní bude následovat dlouhodobá vize pro venkovské oblasti, která se bude zabývat také otázkou vylidňování.

      

Další informace

Zelená kniha o stárnutí

Informační list

Demografický web

Resource Details
Autor zdroje
European Commission
Typ zdroje
Studie a zprávy
Země
Evropa
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Česky
Login (9)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!