Resource Details
ZDROJ

Vzdělávání seniorů v ČR - současný stav, metodika financování, očekávání seniorů

Logo projektu.

Inclusive Senior Education through Virtual U3A- ISEV,

2017-1-CZ01-KA204-035438, Ostravská univerzita, Czech Republic

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentujínázory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Ing. Zdenka Telnarová,PhD. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Česká republika k 31. 12. 2016 měla 10 579 obyvatel, z toho seniorů ve věku 65 let a více bylo 1 989 tisíc. (26,7 %).

 

Univerzita třetího věku (dále U3V) je nejznámější vzdělávací možností / aktivitou a zároveň nejnáročnější způsob vzdělávání pro seniorskou věkovou skupinu. Tyto aktivity mají pozitivní vliv na jejich život a umožňují jim udržet krok s technickým pokrokem, včetně komunikačních technologií, které lze využít také pro spojování lidí, tedy k omezení marginalizace, osamění a izolace seniorů od mladších lidí. Proto je třeba přijmout opatření, která zajistí starším lidem přístup k moderním technologiím a umožní jim vyrovnat se s jejich vývojem.

 

Poslání U3V je spatřováno nejen v zabezpečování práva starších na učení a vzdělání, ale také v realizaci jejich zájmového vzdělávání na současné vědecké úrovni, v udržování a zlepšování jejich fyzické kondice, a rovněž v aktivitách výzkumných.

 

U3V znamenají cestu k získávání nových poznatků, vědomostí, zkušeností. Pro osobu seniora je důležitá také možnost získat sociální kontakt s věkově blízkými lidmi, navázání nových přátelství. Senioři se během studia nesetkávají jen se svými vrstevníky a kolegy stejného věku, dochází také ke kontaktu se studenty, k mezigeneračním vztahům.

Resource Details
Autor/ři zdroje
Zdenka Telnarova
Typ zdroje
Případová studie
Země
Česká republika
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Česky
Login (0)
Štítky

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!