Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ - vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti

Pomáháme ohroženým na trhu práce

Projekt je zaměřen především na osoby nezaměstnané a znevýhodněné na trhu práce, např. osoby starší 50 let či rodiče na/po rodičovské dovolené.

Výhody pro účastníky projektu:

Vylepší si své dosavadní pracovní zkušenosti a dovednosti.

Získají nové znalosti, díky kterým vyhoví současným požadavkům trhu práce.

Díky individuálnímu poradenství se naučí lépe ucházet o práci.

Získají sebevědomí a stanou se pro zaměstnavatele atraktivnější.

Z druhé strany se do projektu zapojují poskytovatelé vzdělávání praxí (např. firmy či neziskové organizace), kteří umožní účastníkům projektu absolvovat vzdělávání praxí ve svém provozu.

Výhody pro poskytovatele vzdělávání praxí:

Spolupráce s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat.

Příležitost k navázání dlouhodobého pracovního vztahu.

Kompenzace nákladů spojených se vzděláváním.

Základní informace o projektu Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti:Kdy projekt realizujeme: od dubna 2016 do února 2019Kolik účastníků projektu podpoříme: nejméně 2 000Jak je vzdělávání praxí dlouhé: 1–6 měsícůJaký máme rozpočet: 155 306 353 KčNaše registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761

Projekt realizujeme ve Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a financujeme ho pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Více informací na: http://www.vzdelavanipraxi.cz/

Zdroj: FDV,http://www.ofdv.cz/vzdelavani-praxi

Resource Details
Autor/ři zdroje
Fond dalšího vzdělávání
Typ zdroje
Příležitosti a zdroje
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!