chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

 
 

Zdroj

Vzdělávání dospělých: specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011

Jazyk: CS

Zveřejnil(a) Michaela Tužilová

Z pozdního vývoje v západních společnostech vycházejí bezprecedentní požadavky na vzdělávání. Technologické, kulturní i společenské změny podněcují potřebu přehodnotit priority vzdělávacích politik připravujících jednotlivce na ekonomické a společenské uplatnění. Jedním z ústředních principů restrukturalizovaných národních vzdělávacích soustav je flexibilita, tedy schopnost včasného přizpůsobení se aktuálním požadavkům jednotlivců, zaměstnavatelů, odvětví a pracovního trhu. Nutnosti aktualizovat své znalosti a dovednosti jsou si s rostoucí měrou vědomi i jednotlivci. Orientace ve společenském dění, zvládání problémů v každodenním životě, seberealizace prostřednictvím zajímavého povolání, dostávání požadavků a očekávání zaměstnavatelů či zákazníků, to vše vyžaduje intenzivnější, systematičtější a především dlouhodobější (často celoživotní) úsilí. Potřeba realizace vzdělávacích záměrů a vzdělanostního růstu v kterékoli životní fázi je usnadňována probíhajícím přechodem od tradičního pojetí vzdělávání ke koncepci celoživotního učení.

Celoživotní učení představuje zastřešující koncept zahrnující veškeré činnosti, uskutečněné v kterékoli životní fázi, jejichž cílem je rozšíření znalostí, osvojení dovedností či získání kompetencí a následný rozvoj osobního, občanského, sociálního či pracovního života. Procesy celoživotního vzdělávání se sehrávají v bezpočtu nenahodilých (tzn. záměrných a organizovaných) dlouhodobých či krátkodobých činností usměrňujících pozornost a energii za účelem uskutečnění určitých vzdělávacích cílů.

 

Publikace, která je k dispozici ZDE, je hlavním výstupem prvního pravidelného výběrového šetření Adult Education Survey, jehož se v letech 2011 a 2012 účastnilo všech 27 členských států Evropské unie. V České republice proběhl sběr dat v druhém pololetí roku 2011 na výběrovém souboru 9 500 domácností.

 

Publikace Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey je členěna do pěti kapitol pokrývajících výše nastíněné kategorie konceptu celoživotního učení. První kapitola nabízí přehled účasti sledované populace ve formálním vzdělávání. Druhá kapitola podrobně rozebírá zapojení osob do aktivit neformálního vzdělávání. Široký prostor je věnován zejména pracovně orientovanému vzdělávání pracujících, ovšem opomenuta není ani účast v mimopracovním (volnočasovém) neformálním vzdělávání. Třetí kapitola se zaměřuje na nejčastěji studovanou oblast neformálního vzdělávání, kterou jsou cizí jazyky. Čtvrtá kapitola stručně shrnuje účast osob ve dvou výše zmíněných typech vzdělávání a shrnuje hlavní důvody neúčasti těch, kteří se v daném období do vzdělávání nezapojili. V poslední, páté, kapitole je rozebráno zapojení obyvatelstva do informálního učení, jeho účast na kulturních aktivitách, jako i zvyšování kulturního a vzdělanostního kapitálu prostřednictvím četby novin a knih.

Všechny kapitoly jsou doplněny podrobnými tabulkovými přílohami, které v datech shrnují nejdůležitější obsahy jednotlivých tematických okruhů.

 

https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-specificke-vystupy-z-s...

 

Autor/ři zdroje: 
Český statistický úřad
Datum zveřejnění:
Pátek, 17 Květen, 2013
Jazyk dokumentu
Typ zdroje: 
Studie a zprávy
Země:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn