Resource Details
ZDROJ

Vzdělávání dospělých a s ním spojená míra uspokojení

Tato empirická studie se zaměřuje na dopady formálního a neformálního vzdělávání na pocity uspokojení u studentů v kontextu vzdělávání dospělých. Pro účely analýzy byla míra uspokojení rozdělena do dvou částí: pocity obecné spokojenosti a uspokojení ze vzdělávání. V obou částech jsme akcentovali aspekty existenční, mentální, strukturu času, sociální kontakty a znalosti.

Výsledky výzkumu předkládáme ve třech hlediscích. Zaprvé, prezentujeme naše zjištění a data ve světle dalších mezinárodních a maďarských studií týkajících se tématu. Dále se zaměřujeme na pozitivní či negativní dopady formálního a neformálního vzdělávání na pocity dospělého studenta. A zatřetí, snažíme se popsat spojení mezi komfortem obecným a komfortem vzdělávacím. 

 

Mária Kispál Horváth, PhD je ředitelem Regionálních studií pedagogiky a Výzkumného střediska Západomaďarské univerzity, Hungary (kispalne.horvath.maria@nyme.hu).

Zsuzsa Mátrai, DSc je emeritní profesorkou Západomaďarské univerzity (matrazsu@gmail. com).

Studie je v angličtině.

Resource Details
ISBN
ISSN 0354–5415
Autor/ři zdroje
Mária Kispál Horváth
Jiný stav autorských práv
Typ zdroje
Články
Země
Srbsko
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Anglicky
Login (0)
Štítky

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!