Resource Details
ZDROJ

Vzdělávání dospělých: to není náklad, je to investice! (zpráva FinALE)

Neformální vzdělávání dospělých podporuje sociální soudržnost a poskytuje dospělým dovednosti, znalosti a kompetence potřebné v naší společnosti. Přesto je na pouze zlomek aktivit ve vzdělání dospělých přiděleno veřejné financování. Projekt FinALE (Financování vzdělávání dospělých v Evropě) se zaměřil na financování vzdělávání dospělých v Evropě, analyzoval "proč" a "jak" investovat do vzdělávání dospělých a vyvinul nástroj pro advokacii lepšího financování tohoto odvětví.

Výsledky naznačují, že veřejné výdaje na vzdělávání dospělých představují přibližně 0,1 až 0,2% HDP. Celkové výdaje na vzdělávání dospělých, včetně dalších finančních zdrojů, jako je financování prostřednictvím zaměstnavatelů, poplatky účastníků apod., se pohybují mezi 1,1% a méně než 0,6% HDP. Současně má 70 milionů dospělých Evropanů problémy se základním čtením, psaním a výpočtem. Pouze 10,8% dospělých se účastní vzdělávání dospělých, zatímco Evropská unie si stanovila svůj cíl dosáhnout do roku 2020 15%.

"Podle výzkumu prováděného s poskytovateli vzdělávání dospělých v celé EU jsou nejdůležitějšími nástroji financování programové financování, poplatky účastníků a financování projektů. Nicméně povaha těchto prostředků financování je nejistá. Programové a projektové financování vyžadují dlouhé postupy při uplatňování a vykazování a poplatky účastníků potenciálně vylučují skupiny zájemců s nižší kupní silou. Potřebujeme udržitelné financování, "říká Suzanne Kyleová, představující AONTAS Irskou národní organizaci pro vzdělávání dospělých v rámci projektu.

Vzdělávání dospělých má řadu výhod pro jednotlivce, ekonomiku a společnost. Mezi tyto přínosy patří mimo jiné vyšší příjmy a lepší zaměstnatelnost jednotlivců, vyšší všeobecné zdraví, větší sociální začlenění a zapojení do dobrovolných činností, větší kapacita pro inovace a vyšší konkurenceschopnost, stejně jako rozvoj demokracie.

Výhody vzdělávání dospělých mohou vést k návratnosti investic pro vlády.

"Tyto výhody vzdělávání dospělých mohou vést k návratnosti investic pro vlády. To znamená, že vzděláváním, lze ušetřit i v jiných oblastech, jako jsou zdravotnictví, kontrola problémových částí měst nebo placení dávek v nezaměstnanosti, "říká Gerhard Bisovsky, ředitel Asociace rakouských center pro vzdělávání dospělých .

"Návratnost investic může být použita jako ukazatel pro měření účinnosti systémů vzdělávání dospělých", potvrzuje Nicholas Fox, člen skupiny expertů pro financování vzdělávání dospělých.

Vedle návratnosti investic byl v rámci projektu vytvořen soubor ukazatelů pro financování vzdělávání dospělých. Použití ukazatelů by mohlo vytvořit argumenty pro lepší financování tohoto odvětví.

Partneři projektu však jasně uvedli, že výhody vzdělávání dospělých musí být vnímány komplexněji a že jednorozměrné ukazatele nebo výsledky mohou představovat zkreslený obraz. Výhody vzdělávání dospělých jsou často viditelné pouze v střednědobém nebo dlouhodobém výhledu, nebo pouze nepřímo nebo spolu s jinými faktory.

Experti z projektu Finale proto doporučují shromáždit další údaje o dopadu vzdělávání dospělých a zahrnout použití společenské míry návratových technik. Jakékoli hodnocení výkazů vzdělávání dospělých by mělo pokrývat celou řadu osobních, komunitních a ekonomických přínosů. Vzdělávání dospělých by mělo být vnímáno jako investice, a ne jako náklady.

Dokumenty k FinALE si stáhněte zde:

Summary (EN)Nástroj pro sdružení Finale Advocacy ToolkitVýzkumný dokument FinALE Kde investovatIndikátory pro vzdělávání dospělých

Zdroj: Raffaela Kihrer: Adult education: it’s not a cost, it’s an investment! http://eaea.org/2018/03/21/adult-education-its-not-a-cost-its-an-invest…;

Resource Details
Autor/ři zdroje
Branislav Frk
Typ zdroje
Studie a zprávy
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Resource media
Pexels-photo-306534
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!