Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Vzdělávání 4.0 a sociální partneři v České republice - PODKLADOVÝ MATERIÁL PRO DISKUSNÍ FÓRA

Tento podkladový materiál pro Diskusní fóra byl zpracován v rámci projektu „Sociální dialog a Společnost 4.0“, Reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010266, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

„Vzdělání je velkým motorem osobního rozvoje. Vzdělávání umožňuje, že dcera rolníka se může stát lékařkou, syn horníka se může stát ředitelem dolu, dítě farmáře se může stát prezidentem velkého národa.“(Nelson Mandela) (citováno dle World Bank 2019, s. 70)

Vzdělání a naše odvaha, ale také schopnost a zájem učit se novým věcem jsou rozhodující silou na misce vah, která rozhoduje o směru a kvalitě života každého z nás. Investice do rozvoje lidského potenciálu přináší výhody: obecné zlepšení well-being (např. sebedůvěry) nebo zlepšení zdraví (fyzická i mentální úroveň); větší zájem o dění kolem sebe (např. větší zapojení do dobrovolných aktivit) nebo větší úroveň občanských kompetencí. Pokud však dříve platilo, že škola je základ života, kde se naučíme všechny potřebné znalosti a dovednosti potřebné pro kvalitní a dobrý život, radikální proměny ve společnosti s nástupem digitálních technologií, automatizace, robotizace a algoritmizace nás nutí přehodnotit tento pohled. Vnímat rozvoj lidského potenciálu musíme již důsledně optikou celoživotní perspektivy, neboť to, co jsme věděli nebo uměli dnes, již zítra nemusí vůbec platit. Současné změny ve společnosti jsou v důsledku digitálních technologií naprosto radikální a rychlost těchto změn je fascinující. 

Některé profese zanikají, zastarávají nebo se stávají nevyužitelné v automatizovaných procesech, ale nemůžeme připustit, aby se lidé stávali nevyužitelní. 

 

Zaměřit se na investice do lidí a rozvoje jejich potenciálu v průběhu celého jejich života je cesta kupředu, která nebude zahalena pochybnostmi stran masového propuštění a společenské polarizace, ale osvětlena možnostmi, které budoucnost nabízí nám všem. Nesmíme skončit u proklamací! Musíme využít moment současné (digitální) transformace a plně uznat univerzální nárok na celoživotní vzdělávání pro všechny, jak k tomu vyzývá Mezinárodní organizace práce (International Labour Office [dále jen ILO] 2019a).

Musíme plně realizovat potenciál Všeobecné deklarace o lidských právech z roku 1948, která jasně prohlašuje, že „každý má právo na vzdělávání“ (Organizace spojených národů 1948, paragraf 26). Musíme naplňovat to, k čemu jsme se přihlásili, a důsledně své závazky dodržovat. Zde mluvím například o Evropském pilíři sociálních práv, který hned ve své první zásadě stanovuje: „Každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné 4 a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní účastnit se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat změny na trhu práce“ (Evropská komise 2017).

Jsem nesmírně rád, že tuto brožuru k celoživotnímu učení a rozvoji pro Vás připravila Českomoravská konfederace odborových svazů, neboť ukazuje, že lepší budoucnost pro nás všechny je prioritním tématem naší práce.

Mgr. Dušan MartinekOdborný garant a hlavní manažer projektuČMKOSPraha, srpen 2019

Celou publikaci naleznete níže v odkazu na zdroj.

Resource Details
ISBN
978-80-86809-30-4
Autor/ři zdroje
Mgr. Lukáš Němec, vedoucí týmu ČMKOS; Mgr. Dušan Martinek (ČMKOS); Mgr. Petr Baierl (ČMKOS); Ing. Jaroslav Šulc (ČMKOS); Hana Taušová (ČMKOS); Martina Drekslerová (ČMKOS); Lenka Modesová (ČMKOS); JUDr. Jitka Hejduková (SP ČR); JUDr. Jitka Hlaváčková (SP Č
Typ zdroje
Studie a zprávy
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!