Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Učitelé v Evropě. Kariéra, rozvoj a spokojenost s prací.

Eurydice přináší srovnávací studii věnovanou učitelům: Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being.

V procesu učení hrají učitelé hlavní úlohu: pouze jejich prostřednictvím mohou žáci a studenti vnímat učení jako plodné a přínosné. Obrovský význam učitelské profese posílila v posledním roce i pandemie, která donutila většinu škol v Evropě alespoň na čas přejít k distanční výuce a začít naplno využívat on-line prostředí. Evropské státy se navíc v současnosti potýkají s problémy spojenými se zajištěním kvalitní výuky: na jedné straně jsou to stále se zvyšující nároky na učitelské povolání, ať již v oblasti vzdělá(vá)ní, kvalifikací, odpovědnosti a kompetencí, na straně druhé většina zemí čelí nedostatku učitelů a stárnutí učitelské populace.

K debatě o potřebných reformách může významně přispět i tato studie, zaměřená zejména na učitele základních škol, podávající přehled jednak o národních politikách a legislativě, jednak o běžné praxi na školách. Součástí zprávy jsou i názory samotných učitelů získané prostřednictvím výzkumu OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey). Ve studii nalezneme kapitoly věnované vzdělávání a kvalifikaci pedagogů, pracovním podmínkám, kariérnímu řádu, přístupům k hodnocení učitelů, mobilitě a v neposlední řadě jejich spokojenosti s prací a dalším názorům získaným z výzkumu TALIS.

Zpráva zahrnuje všechny státy EU a dalších 11 nečlenských zemí.

Obrázek studie Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being

 

ZDROJ: Učitelé v Evropě. Kariéra, rozvoj a spokojenost s prací. | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)

Resource Details
ISBN
978-92-9484-395-1
Autor/ři zdroje
European Commission/EACEA/Eurydice
Typ zdroje
Studie a zprávy
Země
Klíčová slova
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!