Resource Details
ZDROJ

Stručná zpráva Cedefopu: Podpora při zvládání změn

 V reakci na současnou zdravotní krizi a dalekosáhlé změny na trhu práce, které kromě pandemie přináší také rychle postupující digitalizace, klimatické změny, globalizace a demografický vývoj, přijímá Evropská unie a její členské státy opatření s cílem výrazněji podpořit zaměstnatelnost všech lidí v Evropě a poskytnout jim příležitosti k prohlubování a získávání nových dovedností.

Mnoho zemí a regionů v EU pracuje na komplexních a koordinovaných systémech podpory učení, které propojují politiky zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy, kariérového poradenství a inkluze. Cedefop podporuje snahy zemí o vytvoření systémů, které umožní lidem učit se v průběhu celého života a udržet si profesní kariéru.

Přečtěte si celou stručnou zprávu Cedefopu Podpora při zvládání změn.

Anotaci připravila Aneta Vencovská, stručnou zprávu přeložila Alena Kadlecová, ReferNet

 

Zdroj: Briefing note – Empowering people to cope with change [online]. Cedefop, December 2020 [cit. 2021-03-30]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/cs/publications-and-resources/publications/9153, ReferNet

Resource Details
Autor/ři zdroje
CEDEFOP
Typ zdroje
Příležitosti a zdroje
Země
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!