Přejít k hlavnímu obsahu
Resource Details
ZDROJ

Společná zpráva Rady Evropy a Evropské Komise z r. 2015 o implementaci strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) - Nové priority pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Obnovená evropská agenda pro vzdělávání dospělých, kterou Rada přijala v roce 2011, nastínila řadu prioritních oblastí pro období 2012-2014, a tyto priority byly ustanoveny v delším časovém horizontu a v souladu se čtyřmi  strategickými cíly ET2020. Konkrétní priority, na které by se členské státy s podporou Evropské komise měly soustředit do roku 2020, aby bylo dosaženo dlouhodobější vize agendy, jsou následující:

 

Řízení : zajistit soulad vzdělávání dospělých s jinými oblastmi politik, zlepšení koordinace, účinnosti a významu pro potřeby společnosti , ekonomiky a životního prostředí ; zvýšení investic, tam, kde je to vhodné, a to jak soukromých, tak veřejných.

Dodání a převzetí: významně zvýšit dodávku vysoce kvalitního vzdělávání dospělých, především v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a digitálních dovedností a zvýšit zavádění účinných informačních, poradenských a motivačních strategií, které se zaměří na nejvíce potřebné skupiny.

Flexibilita a dosažitelnost dalšího vzdělávaní: rozšíření přístupu zvýšením dostupnosti přímo na pracovišti, efektivním využíváním informačních a komunikačních technologií; zavedení postupů pro identifikaci a posouzení dovedností dospělých s nízkou kvalifikací, poskytnutí dostatečných možností druhých šancí získat další kvalifikace, která povede k uznávané EQF kvalifikaci(EQF – Evropský rámec kvalifikací) pro osoby bez EQF kvalifikace úrovně 4.

      Kvalita: zlepšování zajišťování kvality, včetně monitorování a hodnocení dopadů, zlepšení počátečního a dalšího vzdělávání pedagogů, sběr potřebných dat, monitoring potřeb pro zajištění efektivních cílů a stanovení návrhů.

Resource Details
Autor/ři zdroje
Official Journal of the European Union
Typ zdroje
Národní a politické
Země
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (1)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!