Resource Details
ZDROJ

Scházejí méně úspěšným vzdělávací příležitosti?

Scházejí méně úspěšným vzdělávací příležitosti?

V téměř každé ze zemí nebo ekonomických oblastí, které se zúčastnily šetření PISA 2012, bylo prokázáno, že pro méně úspěšné žáky byla charakteristická zároveň nižší úroveň vytrvalosti, než tomu bylo u studentů, kteří dosáhli výsledků lepších. Například přibližně 32 % méně úspěšných účastníků uvedlo, že na řešení zadání snadno rezignovalo, zatímco obdobně se vyjádřilo jen 13 % z účastníků, kteří patřili v šetření k úspěšnějším. Účastníci šetření, kteří dosáhli slabších výsledků, považují své úsilí v mimoškolních vzdělávacích aktivitách za neproduktivní neužitečné. Navzdory podobně uváděnému úsilí investovaného do přípravy na matematické testy, plných 81 % z jeho špičkových řešitelů uvedlo, že byli na matematické zkoušky připraveni dobře, obdobně kladně se vyjádřilo pouze 56 % z méně úspěšných účastníků. Ti z účastníků s dosaženými horšími výsledky v šetření PISA 2012, kteří se matematice věnovali ve formě mimoškolní činnosti, měli mnohem větší zájem o matematiku, než ti, kteří se těchto aktivit neúčastnili.

zdroj:

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/are-low-…

Are low performers missing learning opportunities?

Resource Details
Autor/ři zdroje
OECD
Typ zdroje
Případová studie
Země
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!