Resource Details
ZDROJ

Rozvoj digitálního občanství

Považujete sami sebe za digitálního občana? Možná byste jako první řekli "ne". Pokud se nad tím termínem více zamyslíte, vezmete v úvahu své každodenní zapojení do digitálního světa, tak budete mít před sebou jiný obraz. Kolik času trávíte denně online? Jakou část kontaktu s vašimi přáteli, kolegy či rodinou tvoří virtuální komunikace? Máme-li na mysli své zapojení do tohoto digitálního světa, tak jsme vpravdě digitálními občany.

Tato publikace je o rozvoji digitálního občanství prostřednictvím eTwinningu. Mapuje, jaké dopady měl projekt eTwinning na formování digitálního občanství na mladé i dospělé lidi, na jejich otevřenost, na dovednosti spojené s užíváním technologií i na míru bezpečnosti digitálního světa, který dotvářejí kolem sebe.

Publikace je v angličtině.

Resource Details
ISBN
9789492414458
Autor/ři zdroje
Dorothy Cassells
Typ zdroje
Studie a zprávy
Země
Datum zveřejnění
Jazyk dokumentu
Resource media
Login (0)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!